Bohuslav Sobotka: Pozitivní výsledky plnění státního rozpočtu potvrzují, že ekonomická politika naší vlády funguje

Klíčové ekonomické nástroje, které zavedla naše vláda, v praxi opravdu fungují a pomáhají státu k vynikajícím výsledkům hospodaření. Jak vyplynulo z aktuálních údajů Českého statistického úřadu o plnění státního rozpočtu v červnu 2017, vzrostly meziročně daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení o 42,7 miliardy korun, což je 8,2 procenta.

Velký podíl na zvýšeném přísunu peněz do státní pokladny má nárůst inkasa daně z přidané hodnoty. Státní pokladna získala z DPH meziročně o 14,5 miliardy korun více, což je více než třináctiprocentní nárůst. Nepochybně je to i důsledek zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb, do které se od prosince 2016 v první fázi zapojili podnikatelé v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb a ve druhé fázi od 1. března 2017 také maloobchod a velkoobchod. Je zjevné, že náš lék na možné daňové úniky zafungoval společně s rostoucí výkonností české ekonomiky.

Významným a potěšujícím kritériem je také růst výběru daně z příjmů fyzických osob. V tomto kritériu došlo k meziročnímu nárůstu o 12,6 procenta, konkrétně o 5,7 miliardy korun. To je důkaz, že se prorůstová politika naší vlády pozitivně odráží i na výši platů a mezd. Pozitivním krokem v tomto směru nepochybně bylo rozhodnutí vlády zvýšit minimální mzdu, která je pro rok 2017 stanovena na 11 000 korun. Zvýšenému výběru daně z příjmu nahrává i rekordně nízká nezaměstnanost, nejnižší v rámci celé EU.

Podobný nárůst zaznamenávají i další příjmové položky. Výsledkem je, že státní rozpočet vykázal v červnu přebytek hospodaření ve výši 4,6 miliardy korun, a to ještě oproti loňsku zatím méně čerpáme finanční prostředky z Evropské unie. Tímto směrem bychom teď měli do konce funkčního období naší vlády napřít všechny síly, abychom dosáhli stejně úspěšného čerpání jako v minulém roce a příjmy z EU i letos začaly přispívat k rozpočtovým příjmům a ekonomickému rozvoji země.

Plnění ukazatelů státního rozpočtu je důsledkem úspěšné hospodářské politiky vlády, které se podařilo ekonomiku stabilizovat, udržet trend ekonomického růstu a vytvářet nová pracovní místa. Je evidentní, že ekonomická politika naší vlády funguje.

Z rostoucí ekonomiky musí v první řadě těžit lidé – pracující, rodiny s dětmi, důchodci. Je pro mne zásadní, aby se životní úroveň v Česku rychleji přibližovala našim západním sousedům. Jedná se o prioritu, kterou budu prosazovat také při přípravě státního rozpočtu na rok 2018.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

zdroj: https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/bohuslav-sobotka-pozitivni-vysledky-plneni-statniho-rozpoctu-potvrzuji-ze-ekonomicka-politika-nasi-vlady-funguje/

Facebook Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: