Dá se využít reklama z televize pro výuku fyziky?

Co má společného žonglování s matematikou? Proč je dobré si ve fyzice zahrát karty? Jak využít kostky z LEGA třeba v optice? Co dělá panáček Taháček ve fyzice? Proč Mars ztrácí svou atmosféru?

Tyto a další stovky otázek si budou učitelé klást a odpovídat na ně v dílnách, na přednáškách a v kuloárech 5. ročníku unikátní a největší celorepublikové konference pro učitele a příznivce fyziky v Hradci Králové.

Na 200 učitelů se o víkendu 18. až 20. května 2018 sjede na 5. ročník konference Elixír do škol do Hradce Králové, aby načerpali inspiraci do výuky a rozšířili si obzory, jak se dá fyzika učit poutavě a smysluplně.

Konferenci akreditovanou Ministerstvem školství pořádá Elixír do škol, z. ú. spolu s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové, která v letošním roce konferenci hostí v nové otevřené budově v areálu Kampusu Na Soutoku.

„Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty UHK je katedrou s dlouholetou tradicí vzdělávání budoucích učitelů, proto jsme rádi, že můžeme na PřF UHK hostit zrovna Elixír do škol. Mezi účastníky se tak na svou alma mater vrátí i naši absolventi a nás těší, že se nadále aktivně sebevzdělávají a hledají nové cesty v didaktice fyziky,“ říká prorektor pro strategii a rozvoj doc. Jan Kříž z Univerzity Hradec Králové.

„Projekt Elixír do škol potvrzuje svůj obrovský potenciál, účast tady je pro učitele radostí ze seznamování se s novými věcmi a z důležité výměny zkušeností,“ vysvětluje Irena Dvořáková z Katedry didaktiky fyziky MFF UK. Sama se těší hlavně na setkání s kolegy a samozřejmě také na spoustu nápadů na doplnění a oživení vlastní výuky fyziky na škole.

Účastníky jistě zaujmou na příklad přednášky Michala Zamboje Žonglování s matematikou, matematika v žonglování nebo Méně obvyklé formy elektromagnetické indukce Jiřího Šonského a Mýty o škodlivosti mobilních telefonů, které bude vyvracet, či potvrzovat František Kundracik. V rámci tradičních dílen se účastníci ponoří do světa výroby magnetických kapalin, vyrobí si netradiční letadla, a nebo se inspirují, jak ve výuce fyziky využít známé české filmy.

Forum inspirace zprostředkuje učitelům vhled do moderních technologií, například si prakticky vyzkouší virtuální realitu a její možnosti využití ve výuce. Možnosti stáží pro děti nabídne pražské planetárium.

„Hlavním posláním organizace Elixír do škol, je vytvářet podmínky učitelům základních a středních škol, aby si mezi sebou vyměňovali praktické zkušenosti a inspirovali se navzájem jak učit poutavě. Aby získaly praktické informace, proč experimenty a pokusy opravdu fungují a pomáhají dětem získat zaujetí k předmětu a umožňují jim učit se naplno a s radostí. Praktická výuka “hlavou a rukama”, do které se děti aktivně zapojují, kde přirozeně bádají a objevují a kde je chyba cestou k poznání, prokazatelně přispívá k lepšímu zvládání učební látky ale hlavně jejímu pochopení v souvislostech.  Učení tak získává daleko širší rozměr, jde totiž i o rozvoj dalších kompetencí cenných pro běžný život jako je například spolupráce, schopnost pokládat si otázky a obhájit vlastní názor,“ říká Petra Prošková, ředitelka Elixíru do škol.

Generálním partnerem je i v letošním roce Nadace České spořitelny. Záštitu nad akcí převzal hejtman Královehradeckého kraje, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Dalšími partnery jsou například Česká spořitelna, a. s., Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Jednota českých matematiků a fyziků, společnost LEGO Education a Nadace Jablotron. Moderátorem konference je Vladimír Kořen.

Elixír do škol, z. ú.

 Nezisková organizace Elixír do škol, z. ú. byla založena v roce 2017 Nadací České spořitelny po pětiletém fungování Elixíru jako vlajkového projektu spořitelní nadace. Posláním Elixíru je vytvářet podmínky pro učitele zejména přírodovědných a technických předmětů na základních a středních školách, aby jejich výuka byla smysluplná a děti se tak mohly učit naplno a s radostí.

autor článku : Jakub Novák

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: