Daniel Spálenka oslovil pardubickou ČSSD s myšlenkami ohledně různých změn uvnitř strany

Jako člen MO Pardubice VI -Svíkov a nově zvolený člen OVV ČSSD Pardubice bych s Vámi a s naší pardubickou členskou základnou sdělil moje poznatky které jsem v poslední době nabyl které se týkají naší strany.

Naše nově potvrzené předsednictvo OVV a jeho předseda Leoš Malina se úspěšně snaží rozproudit komunikaci ze shora dolů, navštěvuje naše schůze MO, přenáší informace a bere naše názory a naší komunikaci od členské základny v potaz. Toto by si přál i z úrovně i od našich zastupitelů, kteří byli naší stranou nominovaní a na komunální úrovni voliči zvoleni. Stejně to samé si ne jenom přeji, ale i očekávám, že současní i budoucí předseda předsednictvo KVV a ÚVV, naši členové obou parlamentních komor ČR nás budou navštěvovat, sdílet strategie, úspěchy a neúspěchy naplňování našich programových cílů na všech politických úrovních.

Něco co dle mého názoru se nedělo a neděje. Multi-role to, že se to neděje pramení, dle mého názoru, ve značném počtu rolí a funkcí na jednoho představitele a člena strany. Den má 24 hodiny a týden 7 dní ale i tak si neumím představit, že někdo je schopen řádně plnit např. funkci a roli poslaneckého klubu, povinnosti poslance, členem ÚVV, předsedou KVV, zastupitelem Kraje a kdo ví ještě jaké další funkce a role a u toho naslouchat občanům či řadovým členům ČSSD a samozřejmě se také soustředit na svojí rodinu. Těchto důvodů si myslím že by mělo dojít ke změnám Stanov ČSSD tak, aby byla zakotvena neslučitelnost vnitrostranických funkcí a těch veřejně zvolených. Tak by se vnitrostranické funkce mohli lépe soustředit na podporu občany zvolených osob a společně získat důvěru voličů.

Myslím si, že v tomto případě je ta správná rovnice 1+1>2. Koneckonců jsou pro obě funkce rozdílné požadavky na tzv. ty měkké a tvrdé znalosti a schopnosti. Dále by se jejich úspěšnost mohla hodnotit dle požadavků na jednotlivé výsledky připsané k jednotlivým funkcím. Například u Zastupitelů či členů Parlamentu dle počtů vystoupeni, interpelací a samozřejmě volebních úspěchů na dané úrovni. U stranických rolí to zase může být návštěvnost podřízených jednotek, komunikace etc. Těch objektivních kriterií existuje více a samozřejmě otevřené k diskuzi.

Z důvodu starých a myslím si, že i známých, proudů, kšeftování s posty, finančními a nefinančními motivačními prvky, je členská základna vždy rozdělena na ty kteří se akorát sluní po sluncem a ti kteří ne. Neboť dle přísloví ryba smrdí vždy od hlavy je potřeba, aby nový předseda nevyšel na základě starých pravidel a to na jednodenním sjezdu. Navržených kandidátů na předsedu a místopředsedy je už více než 30(!), jak mají nás všechny delegáty přesvědčit, že ona či on je právě ten správný. K tomu je diskuze nutná, otázky a odpovědi a to během jednoho dne není možné. Já osobně jsem většinu nikdy neviděl a neslyšel a jak mám s čistým svědomím hlasovat a to ještě jménem všech členů Okresní organizace ČSSD jako jimi zvolený delegát?

Za současného stavu jediné řešení vidím to, že předseda a místopředsedové budou volen členskou základnou např. do konce roku 2018. Tím by se mohlo brát i v potaz jaké volební úspěchy daný kandidát v komunální volbě získá. Do doby než tato volba by byla uskutečněna máme statutarního místopředsedu, který se zodpovídá sjezdu a když únorový sjezd nebude ukončen ale přerušen může se sjezdu zodpovídat.  Neboť nás čekají komunální volby, voliči jsou znechuceni a nemají důvěru v ČSSD a současně možná ani nevíme co máme voličům říkat, neboť nevíme co jsou vůbec naše programové cíle, kde jsme úspěšní, jak se máme zase stát atraktivní a hlavně kdo bude vůbec pracovat s voliči je potřeba přerušený Sjezd využít k tomu aby byli vytvořeny pracovní skupiny s jednotlivými oblastmi jak vnitrostranické (organizace, stanovy, přeregistrace všech členů, etc.) tak i veřejně politické (hospodářská, finanční, zahraniční politika, školství, zdravotnictví etc.) kterým navrhovaní kandidáti na předsedu či místopředsedu budou předsedávat a je vést a členové budou odborníci z řad delegátů.

Vždyť delegáti nejsou na sjezdu aby zvedli jednou ruku, či ano? To jsou členové kteří byli demokraticky zvoleni členskou základnou a věřím, že to jsou ti nejschopnější z svých řad. Tímto kandidáti ukážou již své manažerské a motivační schopnosti, něco dle čeho bych já rád svého předsedu vybíral a současně by ještě bez funkce práci pro ČSSD a její budoucí úspěch dělali. ÚVV a místopředsedové Věřím, že z pracovních skupin vyrostou právě ti správní a pracovití potenciály kteří ne jenom mluví, ale činí. Preferuji členy ÚVV a koneckonců i těch nižších, ale o tom více důležitějších neboť blíže voličům a občanům, úrovní aby byli tzv. pracanti a ne ti kteří se zajímají jen o ty práva funkce, ale už ne ty povinnosti které s tou zodpovědností té dané role souvisí.

Změna musí být demokraticky iniciována ze zdola, i.e. delegáty, ale musí od shora být vedena a řízena na základě jasných pravidel a kritérií, tak jak je to v tzv. buzinesu. Dle mého názoru je potřeba nyní konat a když ne tak to můžeme rovnou sbalit a stranu ČSSD v souladu se stanovami proaktivně dle Čl. 29 /2/ i), zrušit. Stanovy Myslím si, že je potřeba nových stanov, ale současně není potřeba je nově psát. Stačí se jen podívat do Rakouska u SPÖ či Německa u SPD, ještě starších evropských sociálně demokratických stran jejich činnost nebyla přerušena a jejich politická kultura je na jiné úrovni než ta naše v ČSSD.

Myslím si, že je stále na čase něco změnit a rád bych navrhl následující. Nicméně jsem zvolen jako delegátem členskou základnou a proto bych rád toto nechal prodiskutovat.

 • 1. Zvolit nového předsedu KVV, místopředsedy a členy KVV kteří nebudou členové Parlamentu či Senátu nebo Zastupitelstva tak aby jim byli uvolněny kapacity na řádnou práci ve zbývajících funkcí
 • 2. Nominovat či potvrdit funkci předsedu či místopředsedy členy ČSSD které splňují ty stejné předpoklady, i.e. nemají funkci zastupitele ať kraje či města a nebo PČR.
 • 3. Usnést se na tom, že delegáti za ČSSD PK mají navrhnout a hlasovat pro přímou volbu předsedy ČSSD
 • 4. Usnést se na tom, že delegáti za ČSSD PK mají navrhnout a hlasovat pro přerušení Sjezdu ČSSD a tím umožnit kandidátům na předsedu členské základně představit svoji vizi a tím je také přesvědčit.
 • 5. Usnést se na povinnosti informovanosti nižších organizací a to v ještě otevřeném intervalu a způsobem, např min. měsíčně a písemně

Sjezd : Navrhnout usnesení v duchu následujícím:

 • 1. Zrušení ČSSD dle Čl. 29 /2/ i) V případě, že tento návrh nebude schválen, což se dá očekávat, tak:
 • 2. Přímá volba předsedy v lednu 2019
 • 3. Sjezd se bude přerušovat a bude se scházet každý kalendářní měsíc
 • 4. Založit pracovní skupiny jak pro vnitrostranické tak i programové cíle jak výše popsáno a jejich pokroky budou vždy na sjezdu prezentovány a diskutovány
 • 5. Potvrzení současného statutárního místopředsedy s tím, že se u každého setkání Sjezdu bude zodpovídat
 • 6. Přeregistrace všech členů ČSSD

Jak jsem v úvodě psal, toto jsou moje názory a návrhy a budu rád když se o tom rozvine diskuze.

PS: obratem začít s prací s občany a voliči a nečekat až na poslední chvíli, např. MO VI na tom pracovat už začala a už diskutuje o tom jaké cíle a body chceme komunikovat a jak. PPS: neucházím a ani nemůžu se ucházet o funkci či roli na úrovni Kraje či Ústředí, neboť na to nemám čas a nesplňuji ani podmínky. Jestli naší členové umějí 100% dávat v každé tě své funkci a role tak jsou fakt supermani. A když to je standard v ČSSD tak máme strašný počet supermanů. Jen pak ale nechápu že jsme tak u voličů neúspěšní.

Dr. Daniel Spálenka

[ratings]

%d blogerům se to líbí: