Háječek v Hradci Králové se zbavil nebezpečných stromů, na jaře začne nová výsadba

Zeleň parku Háječek na Slezském Předměstí prochází rozsáhlejší úpravou. Rizikové a nevhodné dřeviny ustupují nové výsadbě, která se chystá hned na jaro, a ponechané stromy se dočkají ošetření pro zvýšení životnosti.

Hlavním důvodem k tomuto zásahu bylo množství nebezpečných a poškozených dřevin s hnilobami, dutinami či suchými vrcholy korun. „V posledních letech zde docházelo každoročně k odstranění okolo deseti stromů, které byly vyvráceny nebo zlomeny v důsledku špatného stavu a náhlých změn povětrnostních podmínek, spousta stromů také trpěla poklesem hladiny spodní vody. Riziko pro návštěvníky parku, jehož součástí je i dětské hřiště a který přímo sousedí s areálem školy, však představovaly i další stromy. Vzhledem k bezpečnosti byla pro město tato situace nepřípustná,“ říká vedoucí magistrátního odboru životního prostředí Iva Šedivá. Přesto se město snaží ponechat i některé méně poškozené stromy. Každý strom byl zhodnocen odborníkem, byla vypracována inventarizace, na jejímž základě vznikl projekt, který musel skloubit veškeré požadavky dané lokality – odstranění nebezpečných stromů, ponechání co největšího množství stromů, zachování prostředí pro život drobných živočichů, ptactva a hmyzu, vytvoření podmínek a možnosti výsadby nových dřevin i zájmy obyvatel a návštěvníků dané lokality. Projekt byl konzultován s komisí rady města pro životní prostředí, seznámena s ním byla i příslušná komise místní samosprávy. 
 
V parku dochází k odstranění zhruba pětiny dřevin a ponechané stromy budou ošetřeny pro zvýšení jejich bezpečnosti a dlouhodobé perspektivy. „Na kácení naváže hned po rozmrznutí půdy výsadba 131 nových stromů a bezmála 350 keřů. Ulice Topolová dostojí svého jména díky výsadbě nových mladých topolů. Zároveň při rekonstrukci dojde k citlivým probírkám a uvolnění perspektivních dřevin z náletů v okrajích parku,“ uvádí Iva Šedivá. Vše bude provedeno tak, aby byl zachován prostor a podmínky pro život drobných živočichů, na základě entomologického průzkumu bude ponecháno několik živých torz a volně ložených kmenů, kde se bude moci přirozeně vyvíjet hmyz. Ptačí populaci město podpoří umístěním nových hnízdních budek pro dutinové ptáky. 
 
V části travnatých ploch bude založeno travobylinné společenstvo, které by mělo obohatit zdroje potravy pro hmyz. „S příchodem podzimu budou v lokalitě ještě vysázeny cibuloviny – sněženky, talovíny a ocúny, které podpoří přírodní charakter místa a rozzáří lokalitu a potěší návštěvníky parku v brzkém jaru následujícího roku,“ doplňuje Iva Šedivá.
 
Město zaplatí za tyto plánované úpravy parku 3,8 milionu korun, přičemž vybraná firma se bude v rámci zakázky o nové výsadby ještě dva roky starat a udržovat je. Snahou města je v následujících letech vyčlenit finanční prostředky na další fázi regenerace této zelené plochy, a to na opravu a odbahnění jezírek a další rozvoj parku.
 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: