Hooverův institut zveřejnil vzpomínky německých nacistů na to, co je přilákalo do NSDAP. Nepřipomínají vám něco?

Některé věci se nemění a historie se může snadno opakovat. Ukazuje to studie amerického sociologa Theodora Abela, který v roce 1934 zpovídal členy NSDAP, co je vedlo k tomu, aby se přidali k nacistům. Některé z výpovědí, které nedávno zveřejnil americký Hooverův institut, jako by řekli dnešní voliči či příslušníci krajní pravice.

Theodora Abela zajímalo, co vedlo k vzestupu nacistické strany a zvolení Adolfa Hitlera říšským kancléřem. Nikdo z jeho příznivců mu ale nechtěl jen tak odpovědět. Sociolog se proto uchýlil ke lsti a vyhlásil soutěž o to, kdo napíše nejlepší esej na téma, co ho přivedlo mezi členy NSDAP.

Abel slíbil vysokou odměnu pro vítěze a soutěž se líbila dokonce i ministru propagandy Josefu Goebbelsovi, který jí veřejně vyjádřil svou podporu. Zakrátko se tak Abelovi sešlo 683 dopisů, v nichž Němci popisovali svoje důvody pro vstup k nacistům.

Rétorika a důvody příznivců NSDAP v mnoha případech bolestně připomínala to, co dnes hlásá extrémní pravice či hnutí alt-right. Dopisovatelé si stěžovali na nespokojenost se starým a zkorumpovaným režimem, neefektivními „parlamentními žvanírnami“ a údajně podjatým či podplaceným tiskem. Za problémy podle dobových příznivců NSDAP téměř vždy mohli jasně definovaní nepřátelé, zejména ti z řad etnických či náboženských menšin. Časté také bylo stěžování si na zkaženost světa a volání po vládě zákona a pořádku.

Horník Bernard Horstmann doufal ve velké a silné Německo. „Už jsem nechtěl dál poslouchat zrádce, kteří otravovali mysl Němců řečmi o tom, jak byla Velká (První světová, pozn. autora) válka neopodstatněná. Předchozí vláda zradila svůj národ i vlast.“

Muži, který se podepsal jenom jako Schwarz, zase prý změnilo život, když si přečetl Hitlerovu knihu Mein Kampf. „Od té doby jsem přestal věřit tomu, co se píše v novinách. Nechápal jsem, jak můžou zamlčovat zločiny a podvratnou činnost Židů a Poláků, kteří ničí celý svět.“ Schwarz se v dopise sice přiznal, že se s židem ani Polákem nikdy osobně nesetkal, ale údajně věří svému instinktu.

Důvody pro přidání se k nacistům ale nebyly vždy dány odporem vůči některé ze sociálních či etnických skupin. „Hledala jsem stranu, která by byla zároveň vlastenecká a podporovala by chudé,“ psala úřednice Helen Radtke. Při hledání takové strany prý prošla spoustu manifestací a účastnila se mnoha diskuzí. Nacisté jí ale učarovali nejvíc. Jiný podporovatel NSDAP, Ernst Seyffardt, zase doufal, že „(N)acistická strana přinese do naší otčiny mír, zákon a pořádek.“

zdroj: http://www.lui.cz/co-se-deje/item/12870-hooveruv-institut-zverejnil-vzpominky-nemeckych-nacistu-na-to-co-je-prilakalo-do-nsdap-nepripominaji-vam-neco?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: