PeopleTogether

zpravodajský web nejen pro Východní Čechy

I starší zprávy mají svůj půvab aneb Zdravotní Klaun a jeho zářijová konference

3 min read

Ve dnech 26. – 27. 9. 2018 se v Praze konalo výroční setkání ředitelů a uměleckého vedení členských organizací European Federation of Healthcare Clown Organizations. Konference se zúčastnilo 40 zástupců ze 14 zemí světa a Zdravotní klaun měl jako aktivní člen organizace tu čest ji letos hostit. Hlavním přínosem každoročního setkávání je zvyšování kvality a efektivity práce Zdravotních klaunů prostřednictvím mezinárodní výměny informací a zkušeností.

Ze širokého spektra témat byl největší prostor věnován spolupráci mezi klauny a zdravotnickými profesionály, vědeckému výzkumu a novým formátům klaunských programů.

Zdravotní klaun, který je členem organizace EFHCO již od roku 2013 prezentoval svůj pilotní projekt nazvaný Dítě, zaměřený na individuální péči o dlouhodobé malé pacienty. Vybraného pacienta intenzivně navštěvují střídavě dva Zdravotní klauni, doprovázejí ho při důležitých procedurách a naváží s ním tak velmi úzký vztah. To přispívá k psychické pohodě pacienta a následně i úspěšnosti léčby. Prezentace se aktivně účastnili také garanti projektu z Fakultní nemocnice Motol – primářka oddělení klinické psychologie Mgr. Zuzana Kocábová a MUDr. Jakub Zieg, Ph.D. z vedení pediatrické kliniky.

Součástí programu byla také plenární diskuze o vědeckých výzkumech dopadu klaunské práce na pacienty vedená Susanou Caires z výzkumného centra H-CRIN, která byla obzvláště přínosná právě pro zástupce Zdravotního klauna. „Na jaře jsme ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Motol, Vídeňskou univerzitou a Red Noses International zahájili vlastní výzkum, jehož výsledky chceme prezentovat zhruba v polovině příštího roku. Všechny informace a názory pro nás proto byly nesmírně podnětné“, uvedl Lukáš Houdek z vedení Zdravotního klauna.

„Zdravotní klauni všech zúčastněných organizací vkládají do své práce maximální úsilí a prezentované výsledky jsou pro ně velkou motivací se stále zlepšovat. Služba, kterou Zdravotní klauni poskytují je nesmírně důležitá, protože ji poskytují nemocným, trpícím a zranitelným. Proto se pravidelně scházíme a pracujeme na profesionalitě, abychom svou práci odváděli v co nejvyšší kvalitě.Profesionální Zdravotní klauni se stávají plnohodnotnou součástí nemocnic po celém světě a vzájemné sdílení zkušeností je velkým přínosem pro nás všechny“, vyzdvihla přínos konference Kateřina Slámová Kubešová, ředitelka Zdravotního klauna.

Za facilitace zakladatele Českého fundraisingového centra, Jana Kroupy, identifikovali představitelé sdružených organizací klíčová témata mezinárodní spolupráce, což mimo jiné způsob hodnocení práce a srovnávání její kvality. Na závěr konference se část účastníků zapojila i do praktické dílny pod vedením lektorů pražského centra Cirqueon, které se Zdravotním klaunem dlouhodobě spolupracuje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: