Jubilejní XV. Hradecké dny sociální práce sklidily opět velký úspěch

V září proběhla v Hradci Králové mezinárodní vědecká konference Hradecké dny sociální práce, jejímž hrdým spolupořadatelem je Ústav sociální práce FF UHK. Letošní ročník byl jejím jubilejním. Tématem konference, kterým byly Nové směry, trendy a inovace v sociální práci, chtěli pořadatelé reagovat na stále se měnící podmínky pro výkon sociální práce.

Je už zvykem, že se Hradecké dny sociální práce těší velké pozornosti. Letos tomu nebylo jinak. Nabitý program, významní hosté i atraktivní témata přilákala přes 260 účastníků z České republiky i zahraničí.  Na dvoudenní konferenci se sešla řada vzácných hostů. Mezi ty nejvýznamnější patřila místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská, Mgr. David Pospíšil z Ministerstva sociálních věcí ČR, prorektorka pro tvůrčí činnost UHK Mgr. Leona Stašová Ph.D., děkanka FF UHK Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová Ph.D. či ředitel Ústavu sociální práce FF UHK Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.  Zahraniční hosty reprezentoval mimo jiné Dr. Malcolm Fisk z univerzity De Montfort University v britském Leicesteru.

Při slavnostním zahájení v aule plné posluchačů zdůraznili přítomní hosté především důležitost sociální pomoci. „Někomu pomáhat není hanba. Buďte na sebe hrdí za to, že jste ochotní pomáhat,“ uvedla konferenci místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská. Doc.PaedDr. Tatiana Matulayová Ph.D., předsedkyně Asociace vzdělavatelů v sociální práci, zase vyzdvihla výjimečnost konference: „Je jedinečná svým propojením lidí z praxe, akademiků, studentů i zástupců veřejné správy.“

Samotné referáty započal Dr. Malcolm Fisk svou přednáškou Podpora zdraví a pocity pohody: Nové programy pro sociální práci a sociální péči.  Zaměřil se na moderní technologie a na jejich možnosti využití v pomoci starým lidem. Další hlavní referát, který se zaměřil na současné směřování sociální práce z pohledu MPSV, měl Mgr. David Pospíšil. 

Z doprovodného programu vzbudil velký ohlas seminář Mgr. Riy Černé a Mgr. Barbory Štollové s tématem Sdílená pěstounská péče – nová forma pomoci závislým matkám. Věnoval se zajímavému rozbíhajícímu se projektu, který má speciální formou přechodné pěstounské rodiny pomáhat závislým matkám v péči o dítě. 

O zpestření a zpříjemnění konference se mimo jiné postarala také kavárna Láry Fáry, v níž pracují lidé s mentálním postižením a duševním onemocněním.

Výstupy z XV. ročníku konference budou sebrány do recenzovaného vědeckého sborníku.

Více na http://hradeckednysp.usp-uhk.cz/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: