PeopleTogether

zpravodajský web nejen pro Východní Čechy

Královéhradecký kraj víc kontroluje stav svých mostů. V havarijním stavu je pouze jediný

3 min read

V uplynulém roce došlo k výraznému navýšení počtu hlavních mostních prohlídek. Celkem jich bylo 248 oproti 195 v roce 2017. Hlavní mostní prohlídky jsou nejdůležitějším nástrojem hospodaření s mosty. Na jejich základě byla vytipována desítka mostů, u nichž bude letos provedena podrobná diagnostika s cílem určit termín a způsob opravy. V nejbližší době se provede diagnostika u další padesátky mostů. Kraj také navyšuje prostředky na stavební i nestavební údržbu mostů.

„V současnosti evidujeme 110 mostů, které chceme zrekonstruovat. Dalších 80 mostů je vytipováno pro neinvestiční opravy, jako jsou výměny mostních a dilatačních závěrů nebo opravy odvodňovacího systému, říms či zádržného systému. Budeme usilovat o to, aby se tyto počty meziročně navyšovaly tak, aby došlo k výraznému zlepšení technického stavu mostů v našem kraji,“ uvedl první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Na údržbu mostů tak půjde letos 25 milionů korun. Loni to pro srovnání bylo o deset milionů méně.

Investičních akcí, tedy rekonstrukcí, je na tento rok připraveno 11 v celkové hodnotě 112 milionů korun. V uplynulém roce bylo realizováno 15 akcí v hodnotě zhruba 150 milionů, z nichž některé přecházejí do tohoto roku. To je i případ stavby nového mostu ve Svinarech, který je s hodnotou 80 milionů korun nejnákladnější akcí posledních let.

Královéhradecký kraj vlastní 872 mostů (304 na silnicích II. třídy, 568 III. třídy). V havarijním stavu, označeném v klasifikaci jako stupeň VII, je v současnosti pouze jediný most. Nachází se na silnici číslo III/2868 na Jičínsku a rekonstrukcí by měl projít nejpozději do dvou let, pokud nenastanou komplikace související se stavebním řízením. Před rokem přitom byly v havarijním stavu čtyři mosty. Ve velmi špatném stavu je 30 mostů. Patří k nim například most číslo  299-002 v Třebechovicích pod Orebem, 296-013 ve Velké Úpě, 305-003 v Týništi nad Orlicí nebo tři mosty na silnici II/310 v Deštném v Orlických horách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: