PeopleTogether

Zpravodajský web nejen pro Královéhradecký kraj

Krajský zdravotnický fond nabízí medikům až 150 tisíc korun

3 min read

Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje vyhlásil stipendijní program pro akademický rok 2018/2019. Jeho prostřednictvím kraj pomáhá zajistit lékařský personál v lůžkových zařízeních na svém území. Žádosti o podporu z fondu je možné podávat do konce května. Na stipendia krajští zastupitelé schválili poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5,5 milionu korun.

„Díky našim stipendijním programům jsme schopni alespoň částečně stabilizovat personální situaci v krajských i ostatních lůžkových zdravotnických zařízeních a dosáhnout zlepšení kvality poskytovaných zdravotních služeb. Od roku 2015 jsme takto získali na osm desítek mladých lékařů,“ říká náměstek hejtmana pro zdravotnictví a předseda správní rady fondu Aleš Cabicar.

Stipendia kraj vyplácí studentům, kteří po absolvování lékařské fakulty nastoupí do specializačního vzdělávání v některém ze 14 vybraných nejpotřebnějších oborů. Studenti se zavazují pracovat na akreditovaném pracovišti poskytovatele zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje ve zvoleném oboru po dobu stanovenou vyhlášeným stipendijním programem, a to po dobu 48 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru podle uzavřené pracovní smlouvy nepřetržitě.

„Jeden student šestého ročníku může získat stipendium ve výši 150 000 korun, pokud bude po dokončení studia zařazen do specializačního vzdělávání v oborech: vnitřní lékařství, pediatrie, anesteziologie a intenzivní medicína, gynekologie a porodnictví a radiologie a zobrazovací metody. Jsou to obory s aktuálně největším nedostatkem lékařů v našich nemocnicích,“ vysvětluje Aleš Cabicar.

Částku 100 000 korun vyplatí zdravotnický fond takovému medikovi, který bude po dokončení studia zařazen do specializačního vzdělávání v oborech: psychiatrie, neurologie, radiační či klinická onkologie, chirurgie, pneumologie a ftizeologie, geriatrie, kardiologie a klinická biochemie.

Žádost o poskytnutí stipendia musí žadatelé doručit nejpozději do 31. 5. 2019 na adresu: Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové v obálce viditelně označené „Stipendium“.

V roce 2018 Zdravotnický fond Královéhradeckého kraje pro akademický rok 2017/2018 udělil 39 stipendií studentům 6. ročníků lékařských fakult v celkovém objemu 5,2 milionu korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: