PeopleTogether

Zpravodajský web nejen pro Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj digitalizuje vzdělávání, přispívá tím k jeho efektivitě

4 min read

Automatizace a robotizace zasáhne v krátké době řadu profesí, některé v důsledku toho zcela zaniknou. Královéhradecký kraj se proto stal průkopníkem digitálního vzdělávání a připravuje žáky na přechod na nové technologie. Jako první kraj v republice se připojil k Digikoalici (České národní koalici pro digitální pracovní místa).

„Dnešní oborová struktura úplně neodpovídá potřebám blízké budoucnosti. Někteří žáci se připravují na profese, které ještě v průběhu jejich produktivního života zaniknou, a oni budou muset být schopni se této změně přizpůsobit. Chceme jim proto dát silný všeobecný základ, a především schopnost učit se novým věcem,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana pro oblast školství Martina Berdychová.

Dodává, že hlavní snahou kraje je odstraňovat konkurenční prostředí mezi školami stejných stupňů a prohlubovat vzájemnou spolupráci mezi mateřskými nebo základními školami na straně jedné a středními odbornými školami a gymnázii na druhé straně. Žáci a učitelé středních škol například připravují a realizují výjezdy do základních škol spojené s prezentací nových technologií nebo organizují společné kroužky, exkurze a projektové dny.

Královéhradecký kraj má v oblasti digitalizace velké plány do budoucna. Na 20. listopad tohoto roku připravuje veletrh digitálních technologií, kde se budou prezentovat zajímavé softwarové i hardwarové novinky využitelné pro vzdělávání. Přehlídka bude spojena se zajímavými prezentacemi z oboru.

Na digitalizaci spočívající nejen ve vybavení počítačových učeben středních škol vyčleňuje kraj velké množství finančních prostředků. Příkladem může být třeba 22 milionů korun vynaložených v rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji; 10 milionů z toho bylo určeno na vybavení 60 odborných učeben v 38 středních i základních školách softwarem Corinth a s tím související proškolení téměř dvou set učitelů přírodovědných předmětů.

Většina účastníků školení se účastní pedagogického výzkumu zaměřeného na dopad využívání softwaru Corinth na výsledky vzdělávání v základních a středních školách. Kraj nabídl učebny Corinth k využití Univerzitě 3. věku České zemědělské univerzity.

Na jaře kraj na téma využití digitálních technologií ve vzdělávání uspořádal konferenci, pořádá cykly oborově zaměřených seminářů, navázal spolupráci s vysokými školami – Univerzitou Hradec Králové, ČVUT a Českou zemědělskou univerzitou.

Kraj připravuje několik velkých projektů i do budoucna. Jde například o komplexní a zcela ojedinělý projekt, jehož partnerem bude VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené. Je zaměřený na výuku českého jazyka, českého znakového jazyka a anglického znakového jazyka, umožnění bydlení sluchově postižených žáků mimo internát a řadu dalších aktivit.

Velkou příležitostí pro systematickou podporu vzdělávání bude druhá etapa projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání. Vysoká finanční alokace (až 191 mil. korun) si vyžádá spolupráci všech významných aktérů na poli vzdělávání.

Inovace ve vzdělávání ale kraj podporuje i jinak.  Na jaře letošního roku se konala stáž celkem 81 pedagogů základních a středních škol do Finska následovaný sdílením zkušeností a plánovaným školením na zavádění formativního hodnocení a dalších inovativních metod. Následovat bude říjnové Inovativní pedagogické fórum, na němž vystoupí Susanna Backmän, učitelka a ředitelka školy z Finska, a o své zkušenosti se podělí ti nejaktivnější ředitelé škol z České republiky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: