• Po. Čvc 26th, 2021

PeopleTogether

Zpravodajský web nejen pro Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj více podporuje lidi s poruchou autistického spektra

ByFletcher Martin

Dub 3, 2019

Královéhradecký kraj se 2. dubna připojil do celorepublikové kampaně Česko svítí modře, aby zvýšil povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra (PAS) neboli autismu. Kraj každým rokem posiluje podporu pro rodiny pečující o členy s autismem a navyšuje i počty lůžek pro osoby s PAS vyžadující zvláštní podmínky péče.

Nasvícení budovy našeho úřadu modře je symbol, kterým dáváme najevo sympatie s lidmi, kterých se autismus dotýká. Chceme také informovat veřejnost, co to je autismus a jak se projevuje, aby měla k lidem s tímto postižením více pochopení a snažila se jim porozumět. Tito lidé přitom dokáží s adekvátní podporou žít plnohodnotný život a obohatit společnosti svým jedinečným a originálním vnímáním světa. Ale to je pouze jedna tvář této nemoci, proto jsme v budově úřadu promítli velmi emotivní dokumentární snímek Děti úplňku, který popisuje život rodin a dětí s nejtěžší formou autismu,“ říká náměstkyně pro školství a kulturu Martina Berdychová.

V posledních letech Královéhradecký kraj posílil podporu rodin pečujících o členy s poruchou autistického spektra. Zvýšila se dostupnost služeb rané péče, která poskytuje podporu zmíněným rodinám, vzniklo odborné sociální poradenství pro rodiny, které pečují o osoby s PAS a služba sociální rehabilitace, jejímž cílem je podpořit sociální fungování osob s PAS,“ uvádí náměstek pro sociální oblast Vladimír Derner.

Kraj podle jeho slov také postupně vyčleňuje vyšší počty lůžek pro osoby s PAS vyžadující zvláštní podmínky péče. V Barevných domcích Hajnice je pro tyto klienty vyčleněno osm lůžek, další se připravují v zařízení Domečky v Rychnově nad Kněžnou, ty by měly vzniknout již v roce 2020. Kromě toho od loňského roku funguje v Rychnově odlehčovací služba, která mimo jiné slouží také lidem s PAS. Osoby s Aspergerovým syndromem kraj podporuje v rámci rozšířených kapacit chráněného bydlení provozovaného Domovem Dědina Opočno.

V tuto chvíli také dochází k rozšíření denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením Cesta Náchod. Po jeho dokončení by se mohlo i zde otevřít specializované oddělení pro osoby s PAS. Královéhradecký kraj usiluje o zkvalitňování podmínek pro denní stacionáře provozované na svém území tak, aby tyto stacionáře umožnily diferenciaci péče a poskytování služeb osobám s PAS vyžadující podmínky,“ doplňuje náměstek Derner.

Největší zátěží pro systém sociálních služeb jsou lidé s PAS vyžadující specifické podmínky péče. Zde se Královéhradecký kraj snaží rozšiřovat síť sociálních služeb, často řeší přizpůsobení nastavení služeb individuálním požadavkům uživatelům služeb s PAS. Tato péče představuje největší nároky na financování sociálních služeb.

Jedno lůžko v domovech pro osoby se zdravotním postižením uzpůsobené k péči o osoby s PAS vyžadující vysokou míru podpory kraj vyjde na téměř jeden milion korun. Přesto kraj i nadále počítá se zvyšováním dostupnosti těchto lůžek tak, aby uspokojil potřeby svých občanů,“ dodává Vladimír Derner.

Poruchy autistického spektra postihují podle nejnovějších epidemiologických průzkumů 2 až 2,5 % populace. V České republice je to na 200 tisíc občanů. Autismus však zasahuje do života dalším více než 400 tisíc jejich nejbližších. Jedná se o celoživotní postižení v oblasti vnímání, představivosti a sociální komunikace. V 70 % se jedná o postižení kombinované.

Kampaň „Česko svítí modře“ je osvětovou aktivitou platformy Naděje pro Autismus, jejímž cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra. Celorepubliková kampaň byla oficiálně zahájena v pondělí 2. dubna, který Organizace spojených národů v roce 2007 vyhlásila jako Světový den zvýšení povědomí o autismu, a potrvá až do konce měsíce.

Fletcher Martin

Pracuji pro NovinyKraje.cz a spolupracuji s Orlicky.net, iDnes a Českou televizí. Snažím se přinášet informace z kultury, sportu, politiky, sociální oblasti, školství a dalších oblastí.