MPSV pokračuje v podpoře dětských skupin. Jejich počet neustále narůstá

Péče o děti v tzv. dětských skupinách byla legislativně ustanovena zákonem, který vešel v účinnost v listopadu 2014. Od té doby se tento nový fenomén služeb péče o děti významně vyvíjí a počet dětských skupin se výrazně navyšuje. Pro další efektivní fungování této služby je důležité především sdílení dobré praxe mezi jejími poskytovateli, legislativní opatření a dostatečné financování. To byla stěžejní témata odborné konference, která se konala 20. listopadu 2018 v Praze.

Celorepublikové setkání poskytovatelů dětských skupin, které bylo zahájeno úvodním slovem ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), bylo oficiálně první konferencí svého druhu a konalo se pod záštitou systémového projektu Podpora
implementace dětských skupin. 

Účastníci konference se dozvěděli nejen to, jak být dobrým poskytovatelem i zaměstnavatelem, ale také např. to, jak dítě úspěšně adaptovat na nové kolektivní zařízení nebo jak vést efektivní komunikaci s rodiči. O zásadních tématech souvisejících s výchovou a vývojem dítěte pohovořili také odborníci ze zahraničí, jejichž účast byla velkým přínosem. Současně konferenci zaměřené na poskytování služeb v oblasti péče o děti přidala na významnosti a pozvedla ji na mezinárodní úroveň. Důležitou součástí problematiky dětských skupin je samozřejmě také legislativa. V souvislosti s tím MPSV připravuje novelu zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Ta by měla vést především ke zkvalitnění poskytovaných služeb, zavedení nové služby péče o nejmenší děti, tzv. mikrojeslí, a v souvislosti s podporou těchto služeb také k zavedení národního financování.

V současnosti poskytuje v České republice služby 847 dětských skupin s kapacitou více než 11 tisíc míst. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude i nadále podporovat dětské skupiny a mikrojesle z Evropského sociálního fondu. Výzvy budou postupně otevírány v roce 2019.

zdroj: https://www.mpsv.cz/files/clanky/34600/TZ_-MPSV_pokracuje_v_podpore_detskych_skupin._Jejich_pocet_nestale_naru.._.pdf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: