Home » Společnost » MPSV pořádalo kulatý stůl na téma „Role OSPOD jako kolizního opatrovníka“

MPSV pořádalo kulatý stůl na téma „Role OSPOD jako kolizního opatrovníka“

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádalo dne 9. října kulatý stůl – „Role OSPOD jako kolizního opatrovníka“, kterého se zúčastnili také zástupci Ministerstva spravedlnosti, Sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudů a krajských úřadů. Cílem kulatého stolu byla diskuze o postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí v těch případech, kdy je tento orgán ustanoven tzv. kolizním opatrovníkem dítěte v soudním řízení.

Tématem diskuse byla také otázka toho, zda a jakým způsobem se postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí jako kolizního opatrovníka dítěte v soudním řízení liší od jeho postavení při poskytování pomoci a podpory dětem, které lze z hlediska zákonné právní úpravy považovat za tzv. ohrožené. Účastníci kulatého stolu se zaměřili na problematické aspekty v praxi převládajícího přístupu k výkonu funkce kolizního opatrovníka, jakož i na otázku nezbytnosti změny tohoto přístupu či otázku existence právního podkladu pro tuto změnu. Diskuse mezi odborníky se týkala také rozsahu legitimní ingerence státu do soukromí dítěte i jeho rodiny. Dalším tématem kulatého stolu byla otázka zajištění odpovídajícího, nezávislého a objektivního zastoupení dítěte v soudním řízení. Na kulatý stůl naváže činnost pracovní skupiny, která připraví metodický materiál k postupu OSPOD při výkonu kolizního opatrovnictví dítěte v soudním řízení.

zdroj: https://www.mpsv.cz/cs/31773

Tags:

More 284 posts in Společnost
Recommended for you
Depeche Mode – Live Hollywood Bowl – October 16, 2017

[foogallery id="6002"]   https://www.youtube.com/watch?v=vtTxPrqkD3w https://www.youtube.com/watch?v=Xm2w_VCJkJA https://www.youtube.com/watch?v=AcZ8uWx4hc8 https://www.youtube.com/watch?v=iNzfD5z9qr4