PeopleTogether

Zpravodajský web nejen pro Královéhradecký kraj

Na podporu kultury v roce 2020 Královéhradecký kraj rozdělí 22 milionů korun

3 min read

Královéhradecký kraj připravil pro oblast kultury a památkové péče na příští rok sedm dotačních programů. Jejich prostřednictvím podpoří kulturní aktivity, obnovu historických varhan, činnost muzeí a galerií a obnovu památkového fondu. Novinkou jsou tři samostatné programy na podporu mobility, rezidence a na zachování nemateriálního kulturního dědictví.

 „Kraj nově podpoří pobyt umělců, odborných pracovníků nebo uměleckých souborů v Královéhradeckém kraji a také výjezdy našich umělců a kulturních pracovníků do zahraničí. Mobilita představuje příležitost pro profesní rozvoj jednotlivců i organizací, přináší jim nové impulsy, otevírá obzory a posiluje dobré jméno kraje v dalších regionech,“ vysvětluje důvody pro vznik samostatného programu náměstkyně hejtmana pro oblast školství a kultury Martina Berdychová. Na podporu mobility vyčlenil kraj 600 tisíc korun.

Protějškem předchozího programu je podpora rezidence, tedy pobytů umělců, uměleckých souborů nebo odborných pracovníků ze zahraniční či jiných českých krajů na území Královéhradeckého kraje. „Rezidence jako forma mobility dává možnost prohloubit stávající umělecké dovednosti, sdílet zkušenosti v rámci umělecké a odborné veřejnosti, síťování napříč regiony a sdílení zkušeností,“ vyzdvihuje náměstkyně Berdychová. Pro tento účel má kraj 400 tisíc korun.

Třetím novým programem je Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví. Cílem je zvýšit zájem a povědomí veřejnosti, především dětí a mládeže, o nemateriálních kulturních statcích tradiční lidové kultury. Podpora se týká lidové hudby a tance, lidové slovesnosti, lidového divadla, her, obřadů, obyčejů, zvyků, technologických postupů a dovedností, lidových řemesel a lidové umělecké výroby. V programu je připraven jeden milion korun.

Na podporu kulturních aktivit, kam dosud předcházející kulturní aktivity spadaly, poskytne Královéhradecký kraj čtyři miliony korun. Nově vyčleněn je samostatný dotační program na obnovu varhan s alokací dva miliony korun, s rekonstrukcí památek pomůže 12 milionů korun. Činnost muzeí a galerií podpoří Královéhradecký kraj dvěma miliony korun.

„Jsem ráda, že se oproti letošnímu roku podařilo pro rok 2020 navýšit podporu do oblasti kultury prostřednictvím dotačních programů o 5 milionů korun,“ vyzdvihuje náměstkyně Berdychová.

Lhůta pro podání žádostí je od 10. října do 14. listopadu 2019. Vyhlášení dotačních programů musí ještě schválit krajské zastupitelstvo na zářijovém zasedání.

Od druhé poloviny září budou v jednotlivých okresech probíhat semináře pro žadatele o dotaci v oblasti kultury a památkové péče. Pozvánky na semináře kraj zveřejní na webových stránkách Královéhradeckého kraje začátkem září.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: