Narodilo se mi dítě s postižením: Střediska rané péče pomohou získat informace a zprostředkovat odbornou péči a kontakty na odborníky

Když se rodičům narodí postižené dítě, je to pro ně obrovská rána a najednou vůbec neví, co si počít a jak bude jejich život nadále vypadat. Ať už je to mentální postižení, autismus, sluchové či zrakové postižení, nebo těžší vady řeči, vždy jde pro rodiče o novou a velmi náročnou situaci. Většina z nich neví, kde hledat pomoc a informace, přitom v České republice existují speciální centra určená přímo pro tyto případy.

Pokud se rodiče nebo někdo známý dostane do situace, že se mu narodí postižené dítě, nejsnazší a nejrychlejší způsob, jak se dostat k relevantním informacím, je zavolat na linku EDA: 800 40 50 60. Jde o první celorepublikovou krizovou linku a chat pro rodiče dětí s postižením, dětí po úrazech či ohrožených ve vývoji. Zde vás mimo jiné odkážou na to správné a nejbližší středisko rané péče.

Jak střediska rané péče fungují?

„K nám domů dojíždí  paní z rané péče a ‚hraje‘ si s malým, má spoustu edukačních hraček, trénujeme téměř vše, pomalu a postupně. Díky nim jsme začali používat i obrázkovou komunikaci a příště přiveze i komunikační knihu, která nahradí v určité míře klasickou komunikaci slovní, když dítko nemluví. Bude to zase pomocí obrázků, dítě si ukáže a vybere samo, co by chtělo na jídlo, hraní, co by chtělo dělat. Je toho víc, rozhodně myslím, že stojí za to je kontaktovat. Za tuhle péči jsme nic neplatili.”

Střediska rané péče jsou zařízení poskytující komplexní odbornou pomoc, poradenství a podporu pedagogům, ale hlavně také rodičům, kteří vychovávají postižené dítě. Jsou určena dětem od narození do sedmi let. Těchto center není moc, jsou rozmístěna různě po republice, ale rozhodně se vyplatí do nich dojíždět, protože jejich pomoc je pro rodiče nedocenitelná.

Střediska rané péče existují pro všechny typy postižení: zrakové, kombinované postižení, tělesné, mentální, sluchové, vady řeči, ale i autismus a jiná postižení.

„Raná péče je v mnoha městech a hlavně je to terénní služba, takže dojíždějí až domů. Každá péče se specializuje primárně na jiné postižení, ale opravdu dojíždí až domů. My shodou okolností bydlíme ve stejné ulici, kde sídlí raná péče, ale přece jenom doma je to lepší, protože dítě se cítí ve známém prostředí lépe a lépe spolupracuje. Tam, kam chodíme, mají i obrovskou hernu, půjčují didaktické hračky, jsou tam různé akce. Je to moc fajn.”

Cíle a poskytovaná péče:

 • střediska rané péče poskytují pomoc a poradenství dětem, které jsou ohroženy ve vývoji z důvodu předčasného porodu, komplikovaného porodu, závažnější zdravotní diagnózy nebo různých druhů postižení
 • služba je poskytována buď přímo v místě centra a nebo terénně, což znamená, že pracovnice centra dojíždí za dětmi k nim domů a tam s nimi pracují v jejich přirozeném prostředí, což také vede k nejlepším výsledkům
 • provádí včasnou diagnostiku, která je důležitá proto, aby se mohlo co nejdříve a nejlépe začít s dítětem pracovat v jeho rozvoji
 • služba je poskytována dlouhodobě, v rámci několika let, je tedy kontinuální, aby bylo možno dosáhnout co nejlepších výsledků
 • veškerá péče probíhá ve spolupráci s dalšími odborníky (lékaři, sociálními pracovníky ap.)
 • služba je poskytována celé rodině, ne jen dítěti, jde zejména o podporu členů rodiny, hledání funkčních vazeb v rodině aj.
 • poskytuje nezávislé informace

Rozsah poskytované péče je poměrně široký:

 • poskytují výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (zhodnotí aktuální stav dítěte, poradí rodičům v oblasti vzdělávání a práce s dítětem, podporují správný psychomotorický vývoj, doporučí a zapůjčí vhodné hračky a pomůcky pro správný rozvoj dítěte, organizují přednášky a vzdělávací kurzy, zapůjčí odbornou literaturu aj.
 • zprostředkují kontakt se společenským prostředím (kontakty na rodiny v podobné situaci, skupinová setkávání rodičů, sdílení prostřednictvím sociálních sítí, informace o možnostech v místě bydliště, například návštěvy mateřského centra ap.)
 • nabízí sociálně terapeutické činnosti (podpůrný poradenský rozhovor, pomoc při hledání další návazné služby, například psychologa aj.)
 • zajišťují právní pomoc (zjištění možností a nároků pro konkrétní dítě s postižením, zajistí přímý doprovod k jednání na úřadech a se specialisty, zprostředkují kontakty na odborníky a organizace, dávky, pomůcky aj.)

Podrobnější informace je možno získat také u pediatrů a ostatních lékařů specialistů. Je důležité ale začít s péčí o znevýhodněné dítě co nejdříve, aby bylo možné dosáhnout co nejlepších výsledků.

O této službě se všeobecně moc neví, což je vidět i v diskuzích na Modrém koníku, že jsou maminky často zoufalé a neví, kde v takové situaci mají rychle hledat pomoc. Naštěstí si pomáhají a předávají informace navzájem, tady je jedna rada maminky, která má už s ranou péčí zkušenost: „Střediska rané péče jsou po celé republice, záleží ale na každé té určité péči, některé jsou zaměřené určitým směrem a dětem s jiným handicapem se nevěnují, jiné zase neberou děti, které mají „jenom“ komunikační problém. Chce to tam napsat a zjistit.” 

Zdroj:

http://www.ranapece.cz/

https://www.sancedetem.cz/cs/index.shtml

http://www.eda.cz/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: