Není socialismu bez demokracie. Toto poznání platí i dnes

Vážení přátelé,

úctyhodné stočtyřicáté výročí založení naší strany vnucuje povinnost, připomenout si to, co bylo v základech sociální demokracie tehdy, co se osvědčilo v celé době našeho trváni a co tvoří podstatu sociáldemokratismu dodnes.

Je to nejen ten hlasitý výkřik po nastolení sociální spravedlnosti a povznesení člověka k plnohodnotnému, důstojnému životu, ale především ten nepřehlédnutelný důraz na demokratické podnímky, v nichž jedině se socialistické nároky mohou úspěšně realizovat. To je zakotveno už v našem břevnovském programu a bylo páteří naší práce po všechna ta dlouhá léta, která od zakladatelského sjezdu uplynula.

Není socialismu bez demokracie. Toto poznání platí i dnes stejně, jako když jsme bojovali proti diktatuře, která nás zotročovala. Zažili jsme dvě diktatury, kdy byla strana vyřazena z veřejného života, kdy demokratický rámec života společnosti byl rozlbit a nahražen svévolí nových mocenských autorit a kdy celá společnost včetně námezdně pracujících byla zotročena nejen právně, ale také mentálně všemi prostředky vnucovanou ideologií.

Stojíme dnes v situaci, kdy parlamentární demokracie, nezávislá justice a právo na svobodné vyjadřování je ohroženo. Je ohroženo nejen nepříznivým rozložením politických sil, ale i hrubými populistickými tendencemi, které v nejvyšších politických kruzích získávají na síle a šíří chaos do myslí řadových lidí Je třeba, abychom si v tuto chvíli uvědomili, že žádný opravdový socialismus, žádný život lidu ve svobodě, lidské důstojnosti a materielním i právním zabezpečení není možný bez toho velkého rámce demokratického uspořádání státu a demokratických svobod společnosti, na jejichž vydobytí měla sociální demokracie lví podíl.

Náš zápas proti nadvládě konzervativních složek kapitalistické společnosti; za sociální práva, sociální pojištění, lepší pracovní podmínky včetně osmihodinové pracovní doby a za svobodu projevu, sdružování i nezávislé justice; náš odboj proti katovi demokracie Hitlerovi a proti mocenskému monopolu komunistické diktatury nás zavazuje i dnes, postavit otázku zachování a rozvoje demokracie v naší zemí na přední místo našeho dnešního úkolu.

Sociální demokracie si ve všech proměnách doby zachovala kontinuitu nezávislého myšlení, oddanost myšlence sociální spravedlnosti, solidarity a neotřesitelné vědomí, že jen v demokratickém uspořádání může pracující člověk nejlépe dosáhnout zabezpečení svých svobod, svých občanských, lidských a pracovních práv a důstojného života v bezpečí a dostatku s možnostmi stále zlepšovat život svůj i svých dětí.

Mějte tuto kontinuitu a závazek uplynulých stočtyřiceti let i dnes stále na mysli.

Přeji Vašemu jednání otevřenost, odvahu a plný úspěch.

Karel Hrubý, poslední předseda Československé sociální demokracie v exilu.

zdroj: https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/neni-socialismu-bez-demokracie-toto-poznani-plati-i-dnes/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: