Obnovou prochází i vybavení kostelíku v Jiráskových sadech, ten se znovu otevře v létě

Práce na obnově kostela sv. Mikuláše v hradeckých Jiráskových sadech se přesunuly do restaurátorského ateliéru. Soubor uměleckých malířských a řezbářských prvků z interiéru kostela ze 17. století už prošel důkladným průzkumem pomocí rentgenu, ultrafialového i infračerveného světla, nyní bude následovat jejich samotné restaurování. Oprava dřevěného kostelíka za necelých 19 milionů korun začala v roce 2016, kostel by se měl znovu otevřít veřejnosti v polovině tohoto roku.

 „Malby byly v restaurátorské dílně nedaleko Brna nejprve nedestruktivně prozkoumány v přirozeném rozptýleném denním světle lidským okem, za použití lupy, mikroskopu či fotografie a v bočním světle zvýrazňujícím reliéf malby. Ultrafialové světlo pak restaurátorům pomohlo odhalit biologické napadení a doplňky a přemalby. Metoda infračervené reflektografie zobrazuje podkladní kresby či malby, díky snímkování v rentgenovém záření tak mohou odborníci nahlížet až do struktury malby i podložky,“ zmiňuje použité metody průzkumu vedoucí odboru památkové péče magistrátu města Jan Falta.

Průzkumy odhalily jak technický stav maleb a použité materiály, tak i rozsah přemaleb a doplňků. Na ikonách bylo prokázáno použití tempery i olejových barev, zlacení pravým zlatem, místy se zelenou lazurou, i stříbření stříbrem. Koncepce restaurování bude vycházet z prokázaného rozsahu a stavu originální malby pod přemalbami a bude respektovat použitou techniku a výtvarnou jednotu originálu, tak aby historické a výtvarné hodnoty byly zachovány.

„Otázkou, která patrně nebude nikdy jednoznačně zodpovězena ani při použití moderních metod zkoumání, je skutečný rozsah odborných a uměleckých malířských prací a oprav, které v roce 1935 prováděl profesor Bohumil Lizner. Ty si objednal tehdejší Městský úřad v Hradci Králové s cílem je ‚učinit skutečně umělecky s plným zřetelem k zachování starého stylu, aby dojem byl jednotný a obrazy plně zhodnoceny i zachovány‘. I s tímto tajemstvím se restaurátoři budou muset vypořádat,“ dodává Jan Falta.

Celková rekonstrukce dřevěného kostela svatého Mikuláše z počátku 17. století začala v roce 2016 a zahrnuje jeho kompletní revitalizaci, při níž se uplatňují jak klasické řemeslné postupy, tak i šetrné moderní metody. Objekt prošel termosanací, která konstrukci zbavila dřevokazného hmyzu , následně přišli na řadu pokrývači a vyměnili staré šindele opláštění za nové. Souběžně dochází k restaurování maleb a movitého inventáře, kostel dostane i moderní zařízení, které v něm udrží stabilní teplotu a vlhkost, a nově je chráněn speciálním protipožárním systémem.

Celkovou obnovu kostela za bezmála 19 milionů korun financuje město Hradec Králové. Veřejnost by mohla do kompletně opravené památky zavítat v polovině letošního roku.

zdroj: http://zpravy.hradeckralove.cz/obnovou-prochazi-i-vybaveni-kosteliku-v-jiraskovych-sadech-ten-se-znovu-otevre-v-lete-40788/#ixzz58Ob4Ngy5

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: