Ohlédnutí za činností delegace Meziparlamentní unie za 11. funkční období, které nám poskytl člen Stálé delegace Parlamentu Meziparlamentní unie senátor Jaroslav Malý

Pan senátor nás hned na úvod informoval o svém čerstvém příletu ze Ženevy, kde právě probíhalo jednání Meziparlamentní unie. Měl tedy tu čest představit kolegům a kolegyním v Senátu zprávu o činnosti delegace Meziparlamentní unie za 11. funkční období, tedy rok 2016 – 2018.

Jaroslav Malý dále sdělil přítomným senátorům, že v současné době má Meziparlamentní unie 178 členů a 12 asociovaných členů, i přesto že to je velice stará organizace než OSN. Tato organizace pravidelně zasedá v Ženevě, ale také i v různých částech světa a řeší závažné mezinárodně politické problémy. Delegace za Senát v období 2016 – 2018 pracovala ve složení Jaroslav Doubrava, Jan Látka, Jiří Oberfalzer a Jaroslav Malý a je tam samozřejmě velká část členů Poslanecké sněmovny, neboť ta má tu čest velet této delegaci. V minulých letech se zasedání konala v Dháce a Petrohradě. Mezi jedním hlavním tématem, které se projednávalo na konferenci v Dháce bylo „Snižování nerovnosti – důstojnost a kvalitní život pro všechny.“ V Petrohradě členové diskutovali nad tématem „Podpora kulturního pluralismu a míru prostřednictvím mezlidských vztahů a dialogu mezi etniky.“ Posledním probíraným tématem právě v Ženevě bylo téma „Posílení globálního režimu pro migranty a uprchlíky – nutnost politických řešení podložených fakty.“ Samozřejmě se během jednání projednávala další právě aktuální témata.

Přednášející senátor nás dále informoval o setkání v Petrohradě, které bylo zajímavé počtem členů, od doby kdy vůbec tato organizace zasedala. Přijelo tam na 160 členů a více než 2400 účastníků.

Jaroslav Malý klade důraz na témata, kterými se Meziparlamentní unie zabývá. Jejich okruh, který sdělil je široký, ale především se jedná o úlohu parlamentů ve sledování činnosti národních odborných sil, které se podílejí nejen na operacích OSN, dále pak to jsou témata boj proti terorismu, trvalý mír a jeho hybná sílá k dosažení udržitelného rozvoje, diskutovaná jsou tké nezanedbatelná témata práv žen, práv menšin, snižování chudoby a podpora prosperity v měnícím se světě, podpora mezinárodní spolupráce a udržitelný rozvoj a finanční inkluze žen jakožto hnacího mechanismu rozvoje.

Informace ze strany senátora Jaroslava Malého byly vyčerpávající.

 

Veronika Klapalová

Nezávislá novinářka mapující dění nejen v Královéhradeckém kraji z oblastí sportu, kultury, hudby, workshopů, dále přinášející komerční zprávy z české společnosti, v neposlední řadě mapuje aktivity a akce dětí, dospělých i seniorů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: