PeopleTogether

zpravodajský web nejen pro Východní Čechy

Před 160 lety se narodil starosta Hradce Králové František Ulrich

4 min read

Na letošní rok připadne několik kulatých výročí života dr. Františka Ulricha, jednoho z nejvýznamnějších starostů v dějinách Hradce Králové. Narodil se 6. února 1859, tedy přesně před 160 lety, 18. května to bude 80 let od jeho úmrtí. Funkci starosty města na soutoku Labe a Orlice vykonával od roku 1895 a letos tomu bude devadesát let, kdy své působení na radnici po téměř 35 letech ukončil.

„Bezesporu jde o jednu z nejvýznamnějších postav novodobých dějin našeho města. Při této příležitosti město na jeho osobnost upozorní výroční edicí stříbrné pamětní medaile, kterou symbolicky dostávají noví občánci města. Na jedné její straně bude právě připomenutí dr. Ulricha,“ říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek.

Po roce 1989 se osobnosti Františka Ulricha znovu dostalo čestného místa v hradecké historii. Na mapě města je opět Ulrichovo náměstí a v říjnu roku 1990 zde byla ve vestibulu tehdejšího sídla hradeckého městského úřadu slavnostně odhalena Ulrichova busta od sochaře Karla Samohrda. „Město si svého výjimečného starosty samozřejmě velice váží. Jeho jméno a podobu nese výroční cena města Hradce Králové, která se od roku 1998 uděluje za významné nebo celoživotní dílo kulturního, vědeckého, sportovního nebo společenského významu,“ doplňuje primátor. Veřejnosti město osobnost starosty Ulricha představí také seriálem článků ve zpravodaji Radnice, kde se lidé dozví celou řadu zajímavých informací z jeho pracovního i soukromého života.

František Ulrich se narodil 6. února 1859 na Velkém náměstí v domě U Špuláků v Hradci Králové. Po studiích na místním gymnáziu se stal posluchačem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a studia úspěšně ukončil roku 1881.

V roce 1889 byl poprvé zvolen do městského zastupitelstva. V čele města tehdy působil konzervativní starosta Hynek Lhotský, ale hybatelem dění byl jeho náměstek Ladislav Jan Pospíšil, který Ulricha sám vytipoval za svého pomocníka. Po smrti Pospíšila v roce 1893 byl František Ulrich zvolen jeho nástupcem do městské rady. Ulrichovi spolupracovníci si cenili zejména jeho píle, svědomitosti, pracovního nasazení, právnického vzdělání a řečnických schopností. Svou roli sehrálo jistě i jeho mládí, reprezentativní, elegantní zjev a milé, vlídné společenské vystupování. O dva roky později byl – tehdy jako člen Národní strany svobodomyslné – František Ulrich dne 6. února 1895 zvolen poprvé starostou města Hradce Králové. Starostou byl pak opakovaně zvolen ještě v letech 1899, 1902, 1906, 1911, 1914, 1919 a 1923. Řadu let také působil v okresním zastupitelstvu. V roce 1901 a 1908 byl zvolen zemským poslancem do Sněmu království českého za Hradec Králové, Jaroměř a Josefov. 

Pod jeho vedením se město Hradec Králové přeměnilo z provinčního sídla bývalé pevnosti v polích a lukách v moderní centrum severovýchodních Čech. Ke spolupráci přizval přední odborníky, jakými byli architekti Jan Kotěra, nebo Josef Gočár, a položil tím základy k velkorysé urbanistické koncepci, kterou se město i v dalších letech svého rozvoje ctilo. Usiloval, aby se Hradec stal sídlem významných úřadů, závodů a institucí, zejména vzdělávacích a kulturních. Význam města pozvedl i zajištěním dobrého komunikačního spojení s okolním světem.

Na funkci starosty rezignoval František Ulrich 30. září 1929. Odchodem z funkce však jeho práce pro město neskončila. Ulrichovy názory a rady byly nadále využívány, stejně jako jeho velký vliv. Svůj vděk a úctu mu město vyjádřilo tím, že jej v roce 1921 jmenovalo svým čestným občanem, v roce 1925 po něm nazvalo nové náměstí a v roce 1933 jej zvolilo čestným starostou.

Na sklonku života často pobýval František Ulrich u dcery Ludmily v Rokycanech, kde 18. května 1939 zemřel. Urna s jeho popelem je uložena v kolumbáriu Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové.

Položení květin u urny F. Ulricha

Primátor města Alexandr Hrabálek v den 160. výročí narození Františka Ulricha položil květinu v kolumbáriu Sboru kněze Ambrože, kde je umístěna urna tohoto významného starosty Hradce Králové.

zdroj: https://www.hradeckralove.org/pred-160-lety-se-narodil-starosta-hradce-kralove-frantisek-ulrich/d-67893

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: