Home » Společnost » Prohlášení odborových svazů RoPo k vyjednávání o navýšení platů

Prohlášení odborových svazů RoPo k vyjednávání o navýšení platů

Odborové svazy zastupující odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a státní správě (OS RoPo) projednaly situaci, která nastala po té, co vláda jednostranně zrušila termín jednání o navýšení platů ve veřejném sektoru dohodnutý na 25. července.

Odborové svazy oceňují, že již proběhla dvě kola vyjednávání mezi vládou a odbory o navyšování platů zaměstnancům ve veřejném sektoru. Kvitují, že zástupci vlády k jednáním přistoupili velmi korektně a vstřícně. Proto OS RoPo vnímají zrušení dohodnutého termínu jednání s rozpaky.

Odborové svazy vydávají následující stanovisko:

1. Požadujeme, aby příslušníkům bezpečnostních sboru, kteří jsou pod zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění, byly navýšeny platové tarify od 1. 11. 2017 o 10 %.
2. Požadujeme navýšení platových tarifů pro všechny zaměstnance, kteří jsou odměňováni dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, od 1. 11. 2017 o 10 % (předpokládáme též změnu úhradové vyhlášky od 1. 1. 2018).
3. Požadujeme zvýšení platových tarifů pedagogických pracovníků regionálního školství od 1. 11. 2017 o 15 %.
4. Požadujeme upravit nařízení vlády č. 564/2006 S., a to v příloze č. 7 ve III. skupině bod 10 – Soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Návrh na změnu NV 564/2006 Sb., v platném znění – příplatek za směnnost:

V příloze č. 7 ve III. skupině se mění bod 10, který nově zní:

„10. Soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími zdravotnické povolání střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb, nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.“

Rozpětí příplatku: 2000 – 5000 Kč

5. Souhlasíme s přesunem lékařů ze 3. do 5. stupnice NV č. 564/2006 Sb. od 1. 11. 2017.
6. Nerozporujeme přesun všech zaměstnanců z 2. do 3. stupnice NV č. 564/2006 Sb. od 1. 1. 2018, navrhujeme však, aby došlo ve stejném termínu též k přesunu všech zaměstnanců z 1. do 3. stupnice NV č. 564/2006 Sb.
7. Nerozporujeme dorovnání platových tarifů lékařů orgánu sociálního zabezpečení na úroveň platových tarifů lékařů poskytujících zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče (stupnice č. 5 k NV č. 564/2006 Sb.).
8. Souhlasíme, aby došlo od 1. 1. 2018 k novému vydefinování příkladů správních činností v platových třídách, tak, aby byla vyšším zařazením zohledněna náročnost výkonu správních činností státních zaměstnanců v 1. linii.

zdroj: http://www.e-sondy.cz/aktualne/6652-3/prohlaseni-odborovych-svazu-ropo-k-vyjednavani-o-navyseni-platu

Facebook Comments

Add a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

More 710 posts in Společnost
Recommended for you
Utýraný disident donášel bachařům? Soud nařídil omluvu za nařčení mrtvého Wonky

Václavu Černíkovi se má písemně omluvit Jiřímu Wonkovi za své výroky na adresu jeho bratra,...

UA-101450714-1
%d blogerům se to líbí: