Radní Středočeského kraje chtějí podpořit paliativní péči v Příbrami 24 miliony korun

Rada kraje schválila návrh na poskytnutí investiční dotace na rok 2018 pro Oblastní nemocnici Příbram. Částka 24 milionů korun má sloužit na vybudování Lůžkového oddělení paliativní péče.

„Paliativní péče je již řadu let v nemocnici Příbram poskytována na velmi vysoké péči, chybí zde ale specializované lůžkové oddělení. Navržené dispoziční úpravy a technická řešení budou splňovat soudobé požadavky na zdravotnická pracoviště tohoto typu s ohledem na provozní, hygienické, mikroklimatické a požární předpisy,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO 2011). V rámci této investiční akce bude rekonstruováno čtvrté nadzemní podlaží pavilonu I. Oblastní nemocnice Příbram s důrazem na řešení problematiky lůžkového oddělení paliativní péče. Akce řeší rozšíření a úpravy nemocničního provozu, který je v havarijním stavu, pro dané účely provozně nevyhovující a neodpovídající současným normám.

Rekonstrukce bude řešena jako komplexní, tzn., že budou položeny nové podlahy, obnoveny povrchy stěn, změněno dispoziční řešení, budou nainstalovaná nová zdravotně technická zařízení, topná tělesa, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, rozvody medicinálních plynů a vzduchotechniky. Součástí akce bude dodávka zdravotnické technologie a nábytku pro lůžkové oddělení paliativní péče.

Paliativní péče se zaměřuje na pacienty, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo závěrečném stadiu. „Cílem paliativní péče je zlepšit v rámci možností kvalitu života pacientů, pro něž je určena. Má mírnit jejich bolest a strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým,“ zdůrazňuje Robert Bezděk.

zdroj tiskové zprávy: http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality/-/blogs/radni-chteji-podporit-paliativni-peci-v-pribrami-24-miliony-korun?_33_redirect=http%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Ftiskove-informace%2Faktuality%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: