Skupina vědců varuje před malou dobou ledovou kolem roku 2030

Skupina vědců tvrdí, že planeta Země vstupuje do malé doby ledové a že planetární teplota začne v roce 2021 klesat.

Zatímco mainstream přizvukuje některým politikům, kteří naopak varují před globálním oteplováním, pod jehož záminkou pak prosazují další a další regulace; jedna skupina vědců varuje před naprostým opakem – před malou dobou ledovou. Ta by podle jejich mínění mohla způsobit zamrznutí velkých řek a nejen to.

Prognóza těchto vědců se zakládá na matematickém modelu, zkoumajícím magnetické energie vycházející ze Slunce. Tento model naznačuje, že by teplota na planetě Zemi mohla začít klesat již v roce 2021. Celoplanetárnímu prudkému poklesu teplot se někdy říká též „Maunder minimum“. Tento termín odkazuje na zatím poslední malou dobu ledovou, která proběhla v letech 1646 až 1715 a která způsobila zamrznutí řeky Temže a dalších.

Zatím poslední výzkum v této oblasti provedl matematička Valentina Žarková se svým vědeckým týmem na Northumbria University. Tento výzkum je založen na předešlých výzkumech, které předpovídají budoucí pohyby dvou magnetických vln, produkovaných Sluncem. A co je zajímavé, závěry tohoto výzkumu předpovídají rapidní snížení magnetických vln po dobu tří solárních cyklů, které by měly začít působit od roku 2021 po dobu dalších 33 let.

Podle navrženého matematického modelu se začnou sluneční magnetické vlny během 25. cyklu (ten by měl vrcholit v roce 2022) stále více vyrušovat. A v následujícím 26. cyklu (v letech 2030 – 2040) by mělo dojít k desynchronizaci těchto vln, což povede k dočasnému útlumu sluneční činnosti, a to až o 60 % oproti normálu.

Žarková už během svého předchozího výzkumu v roce 2015 varovala, že by během 26. slunečního cyklu mohlo docházet k efektu, kdy jedna z vln umenšuje vliv druhé, zatímco na opačné, nám odvrácené straně Slunce bude naopak sluneční aktivita vrcholit. Obě vlny budou tedy interagovat tak, že se v podstatě anulují.

Ačkoliv Žarková prohlašuje, že přesnost jejího matematického modelu je 97 %, současně raději varuje, že k malé době ledové tentokrát ani dojít nemusí. Snad aby poskytla útěchu zastáncům tzv. globálního oteplování.

Výsledky svého aktuálního výzkumu Žarková otiskla letos ve vědeckém časopise Astronomy & Geophysics. Žarková doufá, že malá doba ledová potlačí účinky globálního oteplování, čímž dá lidstvu i Zemi 30 let na rekonvalescenci ze znečišťování ovzduší skleníkovými plyny. Do roku 2050 se snad podaří veškerý nahromaděný odpad odstranit a Země bude moci vstoupit do nového, aktivního slunečního cyklu, uzavírá Žarková.

zdroj: https://www.w4t.cz/skupina-vedcu-varuje-pred-malou-dobou-ledovou-kolem-roku-2030-67246/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

%d blogerům se to líbí: