Starosta Nového Města nad Metují přednesl Zprávu o stavu města v roce 2018

Ve čtvrtek 21. února 2018 přednesl na pravidelném zasedání Zastupitelstva města starosta Petr Hable přítomným zastupitelům a občanům Nového Města nad Metují zprávu, ve které shrnul nejdůležitější informace z roku 2018.

„Stejně jako v uplynulých dvou letech předkládáme zastupitelů a veřejnosti informace o tom nejvýznamnějším, co se podařilo v roce 2018, ale i to, kde vidíme rezervy práce nejen své, ale celého Městského úřadu,“ uvedl starosta Petr Hable.

„Město v loňském roce hospodařilo s příjmy 234,4 mil. Kč a výdaji 221,6 mil. Kč. Hospodaření města tedy skončilo přebytkem ve výši 12,8 mil. Kč. Na této skutečnosti měly podíl kromě trvalého důsledného sledování provozních výdajů i vyšší příjmy města, odůvodněné přesuny realizace některých investičních akcí do roku 2019. Během roku 2018 město obdrželo investiční dotace ve výši 16,2 mil. Kč. Na základě ekonomické situace ČR předpokládáme, že v následujících letech setrvá příznivý vývoj příjmů města ze státního rozpočtu, což společně s odpovědným hospodařením umožní realizaci dalších, pro město potřebných investičních akcí. Město Nové Město nad Metují disponuje majetkem v hodnotě 925 mil. Kč. Nezanedbatelnou část této hodnoty tvoří 298 městských bytů, které jsou průběžně renovovány a modernizovány. V roce 2018 město prodalo 4 pozemky v hodnotě 1,7 mil. Kč a zakoupilo 2 pozemky v hodnotě 10.000 Kč,“ uvedl starosta města a dodává: „prostřednictvím Odboru majetku města bylo v loňském roce proinvestováno 48,5 mil. Kč. Kromě menších výdajů spojených se zvelebováním města a přípravou budoucích projektů bylo zrealizováno 34 akcí, z nichž nejvýznamnější jsou stavební úpravy chodníků v ulici 1. máje, Na Strážnici, ve Vrchovinách, na Žižkově náměstí, v ulici T. G. Masaryka – od bytového domu č. p. 312 po ulici Družební, před Domem dětí a mládeže Stonožka, rekonstrukce chodníku včetně nového veřejného osvětlení a rozhlasu v ulici Na Hradčanech, oprava komunikace v ulici Johnova, Železova louka, nové veřejné osvětlení v ulici Nerudova. Bylo vybudováno nové dětské hřiště u náměstí 17. listopadu, v ZŠ Malecí proběhla další rekonstrukce WC pro dívky a chlapce v I. NP a nový rozvod teplovodů. Byla zahájena stavba nové tělocvičny při ZŠ Komenského, kde bylo v loňském roce proinvestováno 12,5 miliónu korun.“

Zpráva o stavu města je vydávána pravidelně od roku 2014. Úplné znění Zprávy o stavu města za rok 2018 je umístěno na webových stránkách města http://www.novemestonm.cz/obcan/dokumenty-mesta-a-meu/zprava-vedeni/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: