PeopleTogether

zpravodajský web nejen pro Východní Čechy

Tajemný Himmlerův Kamelot a mystické sídlo nacistů? Wewelsburg – místo, kde vzniklo zlo

5 min read

V roce 2010 se turistům poprvé otevřel německý hrad Wewelsburg. Ten připomíná temnou minulost Německa spojenou s nacisty a okultismem. Místo si kdysi oblíbil Heinrich Himmler, říšský vůdce SS, šéf gestapa, velitel Waffen-SS, říšský ministr vnitra a organizátor hromadného vyvražďování Židů. Právě na Wewelsburgu pak vybudoval jakousi svatyni příslušníků jednotek SS plnou okultní symboliky.

Hrad Wewelsburg se nachází nedaleko města Paderborn v severozápadním Německu. Jeho nedávná minulost je spojena s nacismem a především s okultismem a Himmlerem. Historie místa přitom sahá mnohem hlouběji do minulosti. Poblíž se nacházejí skály, mezi nimiž prý Germáni slavili svoje náboženské obřady. V době bojů římských legií a germánských kmenů tu údajně stával jiný hrad, který ale Římané zničili. Pak na místě vznikla další tvrz označovaná jako Wifilisburg, která byla využívání v 9. a 10. století při bojích s Maďary. Na místě současného hradu stálo několik různých sídel, které byly v 17. a 18. století různě poničeny a přestavěny. Podle záznamů se tu konaly také dva čarodějnické procesy a sklepy nějakou dobu sloužily jako věznice.

Pozornosti se místo dostalo především v éře nacismu. Interiér hradu byl ještě před válkou vyzdoben nacistickou a rádoby germánskou symbolikou, odstraněním omítky a rozšířením příkopu byl hrad upraven tak, aby působil starší. Hrad sloužil jako místo odpočinku pro zasloužilé vysoké vůdce SS, uzavíraly se zde také sňatky příslušníků SS. Pořádaly se zde nejrůznější okultní seance, sám Himmler se jich někdy účastnil oblečen do úboru jako středověký princ. Himmler se podle všeho považoval za symbolickou či skutečnou reinkarnaci Jindřicha I. Ptáčníka. Na stěnách byly pověšeny dýky, meče a nejrůznější další předměty, symbolizující sepětí s historií a odkazující na středověk.

Hrad byl přirovnáván ke Kamelotu

Himmler, který si hrad zvolil jako své sídlo, jej přirovnával k bájnému Kamelotu. Součástí objektu byla také obrovská knihovna a množství studoven. I jejich názvy ukazují na posedlost středověkem: král Artuš, Kryštof Kolumbus, král Jindřich, Richard Lví Srdce, Runy, Vestfálsko, Grál nebo Árijec. V suterénu Wewelsburgu, kde měli být zpopelněni hrdinové SS, nechal postavit obrovský hákový kříž.

Při rekonstrukci se největší pozornost zaměřovala na jižní věž, která byla jádrem svatyně. Ta se zároveň stala východiskem pro celý rovnoramenný trojúhelníkový design hradu, k němuž vedla kolmo hlavní příjezdová komunikace. Exkluzivní vilová čtvrť pro vysoké představitele SS pak měla stát poblíž kasáren, jihozápadně od hradu. Když byl v roce 1943 projekt dočasně zastaven, dokončena byla právě pouze jižní věž. V ní měl planout věčný oheň chráněný dvanácti sloupy pro dvanáct „rytířů“ SS. Kaple se měla podobat kulatému stolu krále Artuše. Ve středu stropu pak byl umístěn hákový kříž jako symbol nacistické společnosti. Místnost pak byla na štítku označena jako Himmlerova krypta, protože se měla stát jeho hrobkou.

Místo se mělo stát „Středem světa“

Podle Himmlerových plánů měla z hradu být vybudována ohromná pevnost sloužící jako středobod nacistického duchovního života. Sám Adolf Hitler o něm mluvil jako o budoucím novém Jeruzalému. Proto byl také roku 1941 tento objekt pojmenován jako „Střed světa“. Okolí Wewelsburgu mělo být přeměněno podle Himmlerových představ. Místní obyvatelé měli být vystěhováni z vesnic a měl zde vzniknout odpočinkový resort pro důstojníky SS. Problém spočíval v tom, že tyto ambiciózní plány byly velmi drahé, Hitler odmítal uvolnit gigantické finanční prostředky na další stavební úpravy hradu – obzvláště poté, co Němci začali na bitevním poli ztrácet.

Když bylo na konci března 1945 jasné, že Němci budou poraženi, nechal si k sobě Himmler povolat člena SS a svého osobního asistenta Heinze Machera, kterému nařídil, aby Wewelsburg zničil. Macher tedy vzal 15 specialistů SS a vydal se hrad srovnat se zemí. Protože ale tým neměl dost výbušnin, podminoval alespoň jižní věž tak, aby se liturgické předměty a důležité dokumenty nedostaly do rukou spojenců. Co přesně se na Wewelsburgu dělo, tak zůstává do značné míry tajemstvím a je obestřeno různými pověstmi.

Zdroj: https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/188522-tajemny-himmleruv-kamelot-a-mysticke-sidlo-nacistu-wewelsburg-misto-kde-vzniklo-zlo/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: