Home » Společnost » V Hradci Králové ve Studijní a vědecké knihovně přednese Jiří Mikulec zajímavé téma : „Třicetiletá válka a rekatolizace Čech“

V Hradci Králové ve Studijní a vědecké knihovně přednese Jiří Mikulec zajímavé téma : „Třicetiletá válka a rekatolizace Čech“

Táhlá série vojenských konfliktů, pro kterou se ujal název třicetiletá válka, zpustošila v první polovině 17. století velká území. Měla za následek značný demografický i hospodářský úpadek postižených zemí, ale především poznamenala mocenské poměry ve střední Evropě.

Jejím dopadům na náboženskou situaci v českých zemích je věnována tato přednáška. Bude se zabývat otázkou náboženského charakteru třicetileté války stejně jako jejími mezinárodními konfesními souvislostmi. Těžištěm přednášky bude pohled na proces pobělohorské rekatolizace se zřetelem k válečným událostem na území českých zemí. Ukáže důvody plošné rekatolizace, její průběh, a především se bude zabývat otázkou, jak násilné obracení obyvatelstva ke katolické víře ovlivnila sama válka.

Přednáška se koná v rámci cyklu Ve znamení „osmiček“ v úterý 29. května od 17:00 hod. v konferenčním sále v 5. patře.

Vstupné 50/25* Kč
* Slevy se vztahují na studenty, seniory a držitele ZTP průkazů. Děti do 12 let zdarma

Facebook Comments

Add a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

More 993 posts in Společnost
Recommended for you
Let’s take a look at some rare Depeche Mode videos 1982

https://www.youtube.com/watch?v=3aQptgMUQjM https://www.youtube.com/watch?v=hLkMkR3t4m4 https://www.youtube.com/watch?v=n0DHyV5Ap_I https://www.youtube.com/watch?v=eTv_34DoW14 https://www.youtube.com/watch?v=Ujd3Hm5oybM https://www.youtube.com/watch?v=Gi2xPqAaqVA https://www.youtube.com/watch?v=nUC6GsrH0Ww https://www.youtube.com/watch?v=5kfDWiDN1Q4

UA-101450714-1
%d blogerům se to líbí: