V Hradci Králové ve Studijní a vědecké knihovně přednese Jiří Mikulec zajímavé téma : „Třicetiletá válka a rekatolizace Čech“

Táhlá série vojenských konfliktů, pro kterou se ujal název třicetiletá válka, zpustošila v první polovině 17. století velká území. Měla za následek značný demografický i hospodářský úpadek postižených zemí, ale především poznamenala mocenské poměry ve střední Evropě.

Jejím dopadům na náboženskou situaci v českých zemích je věnována tato přednáška. Bude se zabývat otázkou náboženského charakteru třicetileté války stejně jako jejími mezinárodními konfesními souvislostmi. Těžištěm přednášky bude pohled na proces pobělohorské rekatolizace se zřetelem k válečným událostem na území českých zemí. Ukáže důvody plošné rekatolizace, její průběh, a především se bude zabývat otázkou, jak násilné obracení obyvatelstva ke katolické víře ovlivnila sama válka.

Přednáška se koná v rámci cyklu Ve znamení „osmiček“ v úterý 29. května od 17:00 hod. v konferenčním sále v 5. patře.

Vstupné 50/25* Kč
* Slevy se vztahují na studenty, seniory a držitele ZTP průkazů. Děti do 12 let zdarma

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: