Virtuální realita? Realita dneška!

Loni na podzim zahájila činnost Asociace virtuální a rozšířené reality, stalo se tak v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze. O založení asociace informovali její inspirátoři a zakladatelé Martin Kotek a Jakub Stejskal. O co se vlastně jedná?

„Asociace virtuální a rozšířené reality si vytkla za cíl propojovat subjekty působící v České a Slovenské republice v oblasti technologií virtuální a rozšířené reality. Bude rovněž prosazovat významné změny právního a administrativního prostředí, které umožní novým technologiím lepší uplatnění v různých oblastech podnikání i ve společnosti,“ uvádí se v úvodním prohlášení.

Asociace sdružuje komerční subjekty, jakož i akademická pracoviště a jednotlivé zájemce, kteří mají společný cíl – prostřednictvím technologických změn a rozšiřování prostoru pro jejich uplatnění prosazovat lepší využití lidských a znalostních zdrojů – vývojářů, výzkumných záměrů, inovativních podnikatelských projektů a optimální efektivitu finančních zdrojů ve prospěch rozvoje oboru.
V prostorách CIIRC Českého učení technického se asociace snaží propojovat akademické i podnikatelské prostředí mezi sebou, jakož i s mladými talenty technologických oborů, věnujícími se různým projektům v oblasti technologie virtuální reality. V rámci asociace byla založena také Akademie virtuální reality, kde jsou vzděláváni především mladí lidé včetně studentů středních škol.
Propojení komerčních subjektů s nositeli jednotlivých výzkumných a vývojových projektů zprostředkovává Klub zadavatelů. Asociace pořádá též tematické měsíce, v nichž se snaží seznamovat veřejnost s možnostmi uplatnění technologií virtuální reality v jednotlivých oborech.

zdroj: http://www.e-sondy.cz/aktualne/6980-3/virtualni-realita-realita-dneska

%d blogerům se to líbí: