Home » Politika » Kriminalita v roce 2016 opět klesala, ukázal klíčový dokument

Kriminalita v roce 2016 opět klesala, ukázal klíčový dokument

Vláda dnes, 14. června 2017, schválila na návrh Ministerstva vnitra vyhodnocení Strategie a Akčního plánu prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 za rok 2016. Materiál obsahuje vyhodnocení všech 77 úkolů týkajících se prevence. Ty byly v naprosté většině úspěšně plněny.

Ministerstvo vnitra vynaložilo v roce 2016 na prevenci kriminality více než 62 milionů korun. „Ukazuje se, že investice do bezpečnosti se vyplácí. Kriminalita je nejnižší od roku 1994, policii se daří objasňovat více případů. Míra objasněnosti je nejvyšší od roku 1994,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. Kriminalita oproti roku 2015 klesla o 11,8 %. Policie v roce 2016 zajistila zatím historicky největší množství majetku z trestné činnosti v celkové hodnotě cca 9,94 mld. Kč.

V rámci prevence začalo Ministerstvo vnitra realizovat například opatření ke snížení rizika souvisejícího s větším zaměstnáváním cizinců v průmyslových oblastech nebo pokračovalo v preventivních programech, jako je například bezpečnostní dobrovolník.

Pro rok 2017 zůstávají východiska strategie a akčního plánu i nadále v platnosti včetně identifikovaných nových hrozeb a oblastí, jimž je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Jedná se například o kyberkriminalitu nebo trestnou činnost páchanou na seniorech.

Add a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

More 309 posts in Politika
Recommended for you
Václav Mls : „Zeman byl pro mě kdysi ikonou. Dnes však zrazuje moje hodnoty“

Bezprostředně po prvním kole volby Prezidenta republiky jsem na sociálních sítích radostně sdílel s přáteli...

%d blogerům se to líbí: