Vláda, která pravidelně zvyšovala platy zaměstnanců

Vláda premiéra Sobotky je vládou zvyšování platů. Mezi lety 2014–2017 prosadila opakované zvýšení platů pro učitele, zaměstnance veřejného sektoru, členy bezpečnostních sborů i zaměstnance ve zdravotnictví.

Poslední zvýšení platů odsouhlasila vláda na svém zasedání 25. září 2017. Sobotkův kabinet rozhodl o mimořádném navýšení tarifních platů pro učitele o 15 % a pro zaměstnance veřejného sektoru o 10 %, a to od 1. listopadu letošního roku.

Přehled dosavadních kroků vlády Bohuslava Sobotky v navyšování platů ve veřejné sféře

 • Listopad 2014
  S účinností od 1. listopadu 2014 došlo ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě a příslušníků bezpečnostních sborů o 3,5 %.
 • Leden 2015
  U zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb došlo ke zvýšení o 5 % od 1. ledna 2015. Dále se od 1. ledna 2015 zvýšily o 4 % platové tarify sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.
 • Listopad 2015
  S účinností od 1. listopadu 2015 došlo ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 3 % a platových tarifů pedagogických pracovníků v průměru o 3,3 %. K dalšímu navýšení došlo u základních tarifů příslušníků bezpečnostních sborů. Toto navýšení bylo opět plošné a činilo 4,5 %.
 • Leden 2016
  U zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb došlo ke zvýšení o 5 % od 1. ledna 2016.
 • Září 2016
  Od 1. září 2016 nařídila vláda zvýšit platy v regionálním školství. Platové tarify stouply o 6 % v případě pedagogických pracovníků a o 4 % u nepedagogických pracovníků. Díky tomu vzrostly celkové platy učitelů zhruba o 8 procent a nepedagogických pracovníku o 5 procent.
 • Listopad 2016  
  S účinností od 1. listopadu 2016 došlo ke zvýšení platových tarifů ostatních zaměstnanců ve veřejných službách a správě včetně policistů a hasičů o 4 %. Došlo i ke zvýšení platových tarifů zaměstnancům ve státní službě o 4 %. Do nařízení vlády byla rovněž začleněna možnost určení až dvojnásobného platového tarifu klíčovým odborníkům na služebních místech v rámci tří oborů služby, a to Lékařská posudková služba, Legislativa a právní činnost a Informační a komunikační technologie.
 • Leden 2017
  U lékařů, zdravotních sester a dalších zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb došlo ke zvýšení o 10 % od 1. ledna 2017.
 • Červenec 2017
  Od 1. července si polepšili o 10 % příslušníci bezpečnostních sborů a o 7 % vojáci z povolání. Zjednodušením tarifní tabulky a zrušením nejnižších stupnic se zvýšily až o 23 % tarifní platy zaměstnanců v kultuře a sociálních službách, nepedagogických pracovníků ve školství a dalších nejhůře placených zaměstnanců ve veřejném sektoru a o téměř 10 % tarifní platy odborných zaměstnanců v sociálních službách a zdravotnických pracovníků. Zdravotníci ve směnném provozu dostali navíc zvláštní příplatek.
 • Listopad 2017
  Od 1. listopadu nařídila vláda zvýšit tarifní platy státních zaměstnanců a zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 10 %. Rovněž o 10 % se zvýšily stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů a služební tarify vojáků z povolání. Pedagogickým pracovníkům v regionálním školství se platové tarify od 1. listopadu zvyšují o 15 %.
 • Leden 2018
  Vláda nařídila rovněž zvýšit platové tarify zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb o 10 %. Ke zvýšení dojde od 1. ledna 2018 v návaznosti na novou úhradovou vyhlášku pro systém zdravotního pojištění
 • Přehled dosavadních kroků vlády Bohuslava Sobotky v navyšování minimální mzdy

  • Září 2014
   Vláda na schůzi 15. září 2014 rozhodla o zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 o 700 Kč z 8 500 Kč na 9 200 Kč.
  • Srpen 2015
   Vláda na schůzi 20. srpna 2015 rozhodla o zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2016 o 700 Kč z 9 200 Kč na 9 900 Kč.
  • Říjen 2016
   Vláda na schůzi 5. října 2016 rozhodla o zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2017 o 1 100 Kč z 9 900 Kč na 11 000 Kč.
  • Srpen 2017
   Vláda na schůzi 21. srpna 2017 rozhodla o zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2018 o 1 100 Kč z 11 000 Kč na 12 200 Kč.

Vláda, která pravidelně zvyšovala platy zaměstnanců

zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada–ktera-pravidelne-zvysovala-platy-zamestnancu-160325/

Facebook Comments

%d blogerům se to líbí: