Rozdíl v odměňování žen a mužů je v Česku druhý nejvyšší v Evropské unii

Rozdíl v odměňování žen a mužů je v Česku druhý nejvyšší v Evropské unii

Rozdíl v odměňování žen a mužů činí v České republice 22,5 procenta. V otázkách rovného odměňování je Česká republika druhou nejhorší zemí v rámci EU, evropský průměr totiž činí 16,7 procenta. Průměrný plat muže a průměrný plat ženy se v ČR liší přibližně o 7000 Kč měsíčně a ročně tak v rozpočtech rodin chybí téměř 81 000 Kč.

Problematice nerovného odměňování, jeho socioekonomickým dopadům a možným řešením bude věnována konference „22 % K ROVNOSTI“, kterou při příležitosti Mezinárodního dne žen pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Konferenci v pražském Černínském paláci zahájí 8. března ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Rozdíl v odměňování žen a mužů je u nás jeden z největších v EU. Je naprosto zásadní, aby se na tuto oblast kromě veřejného sektoru zaměřily i firmy – a to nejen na téma spravedlivého odměňování, ale také na větší zastoupení žen ve vedení společností. Úspěšné firmy dobře vědí, že se jim to vyplácí,“ uvedla ministryně Marksová.

Úvodního slova se kromě Michaely Marksové ujme také předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Následující vystoupení budou patřit zástupcům a zástupkyním státní správy i soukromého sektoru z České republiky, Rakouska a Německa. Dopolední panel bude věnován roli státu v otázce rovného odměňování. V druhé dopolední debatě se pak budou zástupci a zástupkyně zaměstnavatelů, odborů a vlády věnovat praktickému řešení rovnému odměňování.

V odpoledních workshopech zaměstnavatelé budou moci sdílet své vlastní zkušenosti a získat informace o systému LOGIB-CZ. Jedná se o softwarové řešení, které se osvědčilo již v několika evropských zemích. Analyzuje výdělky přímo uvnitř jednotlivých organizací, aniž by bylo nutné je sdílet s kýmkoli mimo společnost či firmu. Zaměstnavatelé si tak mohou zkontrolovat situaci ve své firmě sami, rychle a snadno. Zájemci o LOGIB-CZ se mohou také zapojit do jeho pilotního testování v ČR v rámci projektu „22 % K ROVNOSTI“.

Druhý workshop je určen pro výměnu zkušeností a dobré praxe zaměstnavatelů, kteří se nerovným odměňováním již zabývají. Workshop povede Lucia Zachariášová z Úřadu vlády, který aktuálně také upozorňuje na nerovnosti v zaměstnání skrze kampaň To je rovnost!

zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29838/Rozdil_v_odmenovani_zen_a_muzu_je_v_Cesku_druhy_nejvyssi_v_Evropske_unii.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.