Senát projednal novelu zákona o lidských tkáních a buňkách a novelu transplantačního zákona

Senát projednal novelu zákona o lidských tkáních a buňkách a novelu transplantačního zákona

Senátoři na schůzi (9. 3. 2017) projednali novelu zákona o lidských tkáních a buňkách a novelu transplantačního zákona. „Těmito zákonnými úpravami naplňujeme evropské standardy. Jedná se sice takzvaně o technické normy, ale jsou důležité pro soulad našich a evropských předpisů,“ řekl po projednání obou návrhů ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Novelu transplantačního zákona senátoři schválili, zákon o lidských tkáních a buňkách vrátili s drobnými legislativně technickými úpravami svým kolegům do dolní komory Parlamentu ČR.

Cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, je zajištění transpozice směrnic Komise EU. Jedná se o technické požadavky na kódování lidských tkání a buněk a také o sjednocení pravidel a postupů pro ověřování jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky. Dalším cílem novely zákona je také zavedení jednotného evropského kódu, který usnadní zajištění sledovatelnosti lidských tkání a buněk od dárce k příjemci a naopak. Poslanci se vrácenou novelou budou zabývat na jedné z následujících schůzi Poslanecké sněmovny.

Novelizace zákona, kterým se mění zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon), rovněž vychází z potřeby transpozice směrnice Komise EU, která sjednocuje postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky, přičemž jde pouze o úpravy technického charakteru. Dalším cílem novely zákona je také oprava pojmů v návaznosti na občanský zákoník a odstranění legislativně technických chyb v jeho stávajícím znění.

zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/senat-projednal-novelu-zakona-o-lidskych-tkanich-a%C2%A0bunkach-a-novelu-transplantac_13525_3692_1.html

Můžete zanechat svůj komentář: