V rámci pracovní skupiny panuje shoda: Nechceme komplikovat zaměstnávání cizinců

V rámci pracovní skupiny panuje shoda: Nechceme komplikovat zaměstnávání cizinců

Již po třetí se dnes, 13. března 2017, sešla pracovní skupina, která řeší rozvoj průmyslových zón a s ním související vyšší koncentraci lidí v daných oblastech. Všichni zúčastnění včetně zástupců Svazu průmyslu a dopravy se shodují, že cílem je přijetí optimálních a jasně definovaných pravidel zaměstnávání zaměstnanců včetně cizinců.

Zástupci dotčených resortů a orgánů státní správy a samosprávy pokračují v intenzivních jednáních, která přispějí k řešení problematické situace v oblasti Kvasin a Plzně a do budoucna vytvoří systémové řešení rozvoje průmyslových zón tak, aby se obdobným problémům předcházelo. Jedním z klíčových materiálů bude i metodika pro obce. Ta bude představovat jakýsi návod obcím, s kým a jak mají daný problém související s vyšší koncentrací zaměstnanců na území obce řešit. Pracovní skupina dále projednávala možnosti legislativních změn zejména v oblasti zákona o zaměstnanosti a zákona o pobytu cizinců, jako je například zakotvení institutu „nespolehlivého zaměstnavatele“ nebo „zastřeného zprostředkování zaměstnání“. Lucie Nováková – ředitelka odboru tisku a public relations

zdroj:http://www.mvcr.cz/clanek/v-ramci-pracovni-skupiny-panuje-shoda-nechceme-komplikovat-zamestnavani-cizincu.aspx

Můžete zanechat svůj komentář: