Komunitní chráněné bydlení v Havlíčkově Brodě funguje již dva roky

Komunitní chráněné bydlení v Havlíčkově Brodě funguje již dva roky

Již dva roky funguje v Havlíčkově Brodě služba pro duševně nemocné v podobě komunitního chráněného bydlení. Jediné byty tohoto druhu v Kraji Vysočina vznikly přestavbou zchátralého objektu v ulici 5. května. Službu provozuje Fokus Vysočina.

Celkovou opravou vybydleného objektu vzniklo osm bytových jednotek, které splňují z hlediska uspořádání a vybavení podmínky potřebné pro sociální službu chráněného bydlení. Ta je určena především pro osoby s duševním onemocněním. Objekt pro chráněné bydlení může využít nejvíce dvanáct obyvatel, přednost mají zájemci z Kraje Vysočina.

V průběhu roku se obsazenost lůžek pohybovala stabilně okolo devadesáti procent a i nadále je o služby velký zájem. Klienti, kteří většinou dlouhodobě pobývali v ústavní péči, mají možnost zkusit samostatný život. Po celý den jsou jim k dispozici sociální pracovníci, kteří klienty zapojují do individuálních i skupinových aktivit. Obyvatelé chráněných bytů se mohou do běžného života zapojit i s pomocí dalších navazujících služeb organizace FOKUS.

„Během uplynulých dvou let využilo tuto unikátní sociální službu devatenáct klientů. Deset pobyt již ukončilo, osm z nich nyní žije samostatně. Služba je úspěšná a pro klienty představuje šanci na nový život,“ doplnila místostarostka města Ivana Mojžyšková. Celkové náklady na realizaci činily 13 mil. Kč a projekt byl spolufinancován fondem EU prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod ve výši 7 mil. Kč. Další finance na dovybavení poskytlo město Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina a Fokus Vysočina.

Zdroj: http://www.muhb.cz/assets/File.ashx?id_org=3782&id_dokumenty=850418

Můžete zanechat svůj komentář: