MPSV spolupracuje s Women for Women, na obědy zdarma může dosáhnout více dětí

MPSV spolupracuje s Women for Women, na obědy zdarma může dosáhnout více dětí

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová podepsala memorandum
o spolupráci s Ivanou Tykač, ředitelkou obecně prospěšné společnosti Women for
Women (W4W). Cílem memoranda je vytvoření co nejefektivnějšího systému pomoci
rodičům či samoživitelům, kteří si nemohou dovolit hradit dětem školní obědy
z důvodu obtížné sociální situace.

„Díky spolupráci s Women for Women, která trvá už od roku 2014, se ještě více zvýší počet
dětí, které budou mít možnost chodit do školní jídelny a dostanou alespoň jednou denně
teplé jídlo,“ řekla ministryně Marksová. „Jsem velice ráda, že touto cestou pomůžeme dětem
z chudých rodin v jejich složité sociální situaci,“ dodala.


„Spolupráci vnímám jako dobrý příklad propojení možností státu a soukromé organizace,
neboť tato na první pohled banální věc, jako je školní oběd, má na děti velmi významný vliv,“
uvedla Ivana Tykač. Podle jejich slov W4W od roku 2013, kdy projekt Obědy pro děti vznikl,
zajistila z vlastních zdrojů, pomocí soukromých dárců a ministerstva školství obědy už pro
10 000 školáků.

Ministerstvo práce s W4W spolupracuje již delší dobu a podpis memoranda je dalším
prohloubením vzájemné spolupráce v oblasti pomoci hladovějícím dětem. MPSV k tomu
využívá Operační program Potravinová a materiální pomoc a W4W pak svůj projekt Obědy
pro děti, který je určen pro malé školáky. Každá strana tak pomáhá dětem trochu jiným
způsobem a na základě rozdílných kritérií, ale cíl zůstává stejný – pomoc dětem z chudých
rodin. Společně tak mohou obě strany pomoci širší skupině dětí a tam, kde nemůže pomoci
projekt W4W, může pomoci právě MPSV (např. děti v mateřských školkách či děti, které
nesplňují kritéria projektu Obědy pro děti atd.).

Do konce března MSPV vyhlásí další dotační výzvu „Potravinová pomoc dětem ve vážné
sociální nouzi“, která se vztahuje na školní rok 2017/2018. O peníze může požádat
kterýkoli ze 14 krajů. Celkem je pro ně připraveno 35 milionů korun, přičemž v případě
zájmu je ministerstvo připraveno částku navýšit.


Pomoc formou bezplatného stravování ve školních jídelnách a mateřských školách je určena
pro děti ve věku 3 až 15 let. Díky této pomoci mají děti alespoň jednou denně teplou stravu a
zároveň nejsou vyčleněny z kolektivu, což má vliv nejen na jejich zvýšenou docházku, ale
také na jejich lepší prospěch. Obědvat zdarma mohou ty děti, jejichž rodiče nebo matky
samoživitelky pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi alespoň tři měsíce. Do školy, která je
zapojena do projektu, stačí pouze přinést příslušné potvrzení od Úřadu práce ČR.
V pilotním projektu se zapojilo zhruba 80 škol z Libereckého a Jihomoravského kraje, ve
kterých obědvalo 520 dětí. V probíhajícím školním roce se k těmto dvěma krajům připojil
Kraj Vysočina a hlavní město Praha. Nyní obědvá ve zhruba 200 školách celkem 3 400 dětí
ze sociálně slabších rodin. MPSV krajům dosud poskytlo přibližně 19 milionů korun.

zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29919/TZ_Ministryne__Marksova__podepsala_memorandum_o_spolupra_ci_s_Women_for_Women_revJS.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.