Úřad vlády podporuje české regionální potraviny

Úřad vlády podporuje české regionální potraviny

Úřad vlády ČR podporuje české regionální potraviny, tuzemské zemědělce a farmáře. V září 2016 odstartoval projekt, kdy jednou za měsíc zařazuje do občerstvení pro členy vlády regionální speciality, a to vždy z jednoho konkrétního kraje. Ministři a ministryně tak mohli za uplynulý půlrok ochutnat jídlo již z šesti krajů, a to z kraje Jihočeského, Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Vysočiny. Na dnešním jednání vlády byly pro členy vlády připraveny potraviny z Pardubického kraje.

Čeští potravináři, zemědělci a farmáři produkují potraviny špičkové kvality i chuti a Úřad vlády se je rozhodl touto symbolickou cestou podpořit. Proto jsme před sedmi měsíci zahájili pravidelné zařazování regionálních specialit na jednání vlády. Jsem rád, že se nám daří touto formou podpořit české výrobce a nejen prezentovat výtečné české jídlo, ale rovněž ukázat gastronomická specifika jednotlivých krajů,“ uvedl vedoucí Úřadu vlády Pavel Dvořák.

Záměrem úřadu je postupně zařadit na jednáních vlády potraviny ze všech krajů České republiky, dnes byly připraveny regionální speciality pro členy vlády již posedmé. Potraviny jsou vybírány na základě soutěže Regionální potravina, která spadá pod Ministerstvo zemědělství. Všichni dodavatelé se v minulosti zúčastnili této soutěže, která oceňuje kvalitní výrobky z každého kraje. Náklady na potraviny z jednoho kraje jsou zhruba šest tisíc korun a jsou hrazeny z rozpočtu Úřadu vlády.

Pro vládu Bohuslava Sobotky je podpora českých zemědělců a potravinářů důležitá. Za tři roky proto přijala řadu důležitých opatření, například zavedení takzvané zelené nafty, zajišťuje kompenzace škod způsobených suchem, finančně podporuje chovatele dojnic a prasnic kvůli dlouhodobě nízkým výkupním cenám či přispívá na produkci vysoce jakostního mléka.

Kromě toho novelizovala zákon o potravinách, čímž dala jasná pravidla pro označení potravin logem „Česká potravina“ a dalšími znaky ČR. Vláda se svými opatřeními také snaží zabránit erozi krajiny a naopak podporuje zadržování vody v krajině. Zemědělci, potravináři a lesníci mohou také čerpat finanční dotace z Programu rozvoje venkova. V období 2007–2013 si rozdělili téměř 100 miliard korun. V období 2014–2020 je plánováno každoroční čerpání přibližně 23 miliard korun. Pokračuje také propagace kvalitních potravin prostřednictvím značek Klasa nebo Regionální potravina. Jen v roce 2016 bylo na propagaci potravin značky Klasa využito 131 mil. korun ze státního rozpočtu.

zdroj: https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/urad-vlady-podporuje-ceske-regionalni-potraviny/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.