MPSV uvolní na obědy pro děti z chudých rodin dalších 35 milionů korun

MPSV uvolní na obědy pro děti z chudých rodin dalších 35 milionů korun

Pomoc dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit obědy ve školních jídelnách, pokračuje již třetím rokem. Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně vyhlásilo výzvu „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“, která se vztahuje na školní rok 2017/2018. O peníze může požádat kterýkoli ze 14 krajů. Celkem je pro ně připraveno 35 milionů korun. Pokud projeví zájem větší počet krajů než doposud, je MPSV připraveno uvolnit další prostředky.

„Jsem velmi rád, že se postupně zapojuje čím dál více krajů, což znamená méně hladových dětí,“ uvedl náměstek ministryně pro řízení sekce ekonomiky a evropských fondů Martin Kučera.

Pomoc je určena dětem, jejichž rodiče pobírají delší dobu dávky v hmotné nouzi. Výše pomoci pro jednotlivé kraje závisí na tom, kolik škol se v dané oblasti do projektu rozhodne zapojit. Školy pak s kraji uzavírají smlouvu o partnerství, díky níž dostanou peníze na úhradu těchto obědů.

Kraje se mohou do výzvy hlásit až do října letošního roku. Pokud však chtějí, aby se děti stravovaly od začátku školního roku 2017/2018, musí žádost odevzdat v průběhu května. Jinak jim bude podpora přiznána až od 2. pololetí. Podrobnosti výzvy jsou zveřejněny na webu MPSV.

Díky obědům se dětem lepší docházka i prospěch

V pilotním projektu se zapojilo necelých 80 škol z Libereckého a Jihomoravského kraje, ve kterých obědvalo 520 dětí. V probíhajícím školním roce se k těmto dvěma krajům připojil Kraj Vysočina a hlavní město Praha. Nyní obědvá ve zhruba 200 školách kolem 3 400 dětí. MPSV krajům na obědy pro děti dosud poskytlo přibližně 19 milionů korun.

Děti tak nejsou vyčleněny z kolektivu, což má vliv nejen na jejich zvýšenou docházku, ale také na lepší prospěch. „Ukázalo se, že některým dětem chybí i základní návyky při stolování a učí se jim až díky zapojení do projektu. I takový detail výrazně napomáhá jejich socializaci,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Pomoc formou bezplatného stravování ve školních jídelnách a mateřských školách je určena pro děti ve věku 3 až 15 let, jejichž zákonní zástupci pobírají alespoň tři měsíce dávky v hmotné nouzi. Rodiče přinesou do školy, která je zapojena do projektu a již jejich potomek navštěvuje, potvrzení Úřadu práce o pobírání příslušných dávek. Na základě tohoto potvrzení se pak dítě může začít bezplatně stravovat.

Obědy jsou financovány z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci. V programovém období 2014 – 2020 může Česko pro tento účel vyčerpat až 400 milionů korun.

zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30104/MPSV_uvolni_na_obedy_pro_deti_z_chudych_rodin_dalsich_35_milionu_korun.pdf

Můžete zanechat svůj komentář: