MPSV: Podpora seniorských aktivit je pro nás důležitá!

MPSV: Podpora seniorských aktivit je pro nás důležitá!

Ministerstvo práce a sociálních věcí letos již podruhé vyhlásilo dotační titul pro samosprávu na podporu aktivit v rámci politiky stárnutí. Krajské úřady mohou své žádosti zasílat až do 14. dubna. Na přerozdělení v rámci dotačního programu je alokováno 14 milionů korun ze státního rozpočtu.

Je pro nás důležité podporovat kraje v tom, aby poskytly svým starším občanů širokou nabídku aktivit pro volný čas, ale i informační podporu či poradenství,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Dotační program na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí se skládá z pěti podprogramů a krajské samosprávy si mohou žádat o finanční podporu na:

  • zřízení či provoz informačních a metodických center (tzv. Senior pointů),
  • bezpečnostní akce seniorů,
  • rozvoj občanských kompetencí,
  • mezigenerační spolupráci a informační a osvětové kampaně.

„Chceme podporovat různé oblasti zájmových aktivit, které mohou kraje pro realizaci následných projektů využít,“ dodala ministryně Marksová.

zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30112/Podpora_seniorskych_aktivit_je_pro_nas_dulezita_.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.