Premiér Sobotka: Úspěšně jsme odstartovali projednávání dlouhodobého ošetřovného, které lidem usnadní péči o nemocné příbuzné

Premiér Sobotka: Úspěšně jsme odstartovali projednávání dlouhodobého ošetřovného, které lidem usnadní péči o nemocné příbuzné

Jsem rád, že Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení projednala novelu zákona o nemocenském pojištění předloženou ministryní práce a sociálních věcí. Návrh přináší do českého sociálního systému novou dávku nemocenského pojištění pro osoby starající se o dlouhodobě nemocné rodinné příslušníky. Dávka tzv. dlouhodobého ošetřovného by měla být vypočítána z platu nemocensky pojištěných pečujících osob.

Jsem přesvědčen, že tento návrh je sociálně citlivý a podporuje rodinný život. Často jsme svědky toho, že dlouhodobě nemocní jsou odkázáni na ústavní a zdravotnickou péči z důvodu nedostatku finančních prostředků, které rodinám schází pro zajištění odpovídající péče v domácím prostředí.

Proto chce vláda pečujícím lidem přiznat alespoň část jejich platu či mzdy – obdobnou jako v případě, kdy jsou sami nemocní. Konkrétně se jedná o 60 procent denního vyměřovacího základu s možností pobírat tuto dávku po dobu tří měsíců.

Jsem přesvědčen, že se jedná o velmi potřebnou změnu, která zacelí mezeru v současném sociálním systému a podpoří rodinné vztahy.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

Můžete zanechat svůj komentář: