„Cenu Ď v regionu hlavního města Prahy 2017“ převzal pan Mgr. Vlastimil Venclík na základě nominace od Bílý kruh bezpečí

Mgr. Vlastimil Venclík – Pomoc obětem trestných činů a jejich rodinám – Filip Venclík byl studentem střední školy, byl to mladý člověk se všemi přednostmi i nedostatky, s plány a nadějemi do budoucnosti, když se v noci ze 4. na 5. září 1993 stal obětí brutálního útoku člověka, který v pražském metru napadal bezdůvodně cestující. Filip nezůstal k jeho chování lhostejný a snažil se mu v něm slovně zabránit. Útočník však obrátil svou agresi proti Filipovi a napadl ho tak, že mu způsobil těžké zranění hlavy, na jehož následky Filip Venclík 5. září 1993 v nemocnici zemřel.

K uctění památky svého sedmnáctiletého syna založil Mgr. Vlastimil Venclík Nadační fond pro oběti a pozůstalé po trestných činech a v roce 1999 nabídl spolupráci Bílému kruhu bezpečí, organizaci pro pomoc obětem trestných činů v ČR (dále jen BKB). Podařilo se mu tak propojit poslání nadačního fondu se zaměřením BKB. Na doporučení Bílého kruhu bezpečí nadační fond opakovaně poskytuje obětem trestných činů a pozůstalým v těch nejzávažnějších případech okamžitou peněžitou pomoc nezatíženou byrokratickými a zdlouhavými procedurami.

Za dobu osmnáctileté spolupráce to byla například pomoc:


– oběti loupežného přepadení, kterou tři pachatelé bez ohledu na její pokročilý věk vystavili dlouhotrvajícím mučivým útrapám,
– oběti opakovaného znásilnění třemi pachateli,
– dvěma nezletilým obětem pokusu vraždy,
– oběti pokusu znásilnění s následkem těžké újmy na zdraví,
– třem pozůstalým po obětech vraždy, kteří mají v péči malé děti zavražděných,
– devatenáctileté oběti trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti, která utrpěla těžká poranění s doživotními následky,
– pozůstalé po obětech vraždy (dvou dětí),
– pozůstalým po oběti sexuálně motivované vraždy (šestnáctileté dívky),
– dvěma pozůstalým po trojnásobné vraždě v jedné rodině,
– dvěma doživotně invalidním obětem (invalidita vznikla v přímém důsledku trestných činů, v prvém případě při pokusu vraždy v rámci domácího násilí, v druhém pak pro těžkou újmu na zdraví při zákeřném přepadení na ulici),
– mladistvým pozůstalým po dvojnásobné vraždě (obětí byly jejich matka a sestra),
– rodičům pohřešované dcery a mnoha dalším.

Poskytnutou pomoc Nadačního fondu Filipa Venclíka oběti a pozůstalí použili především na překlenutí sociálně složité situace, na pokrytí nákladů spojených s právním zastupováním v trestním řízení, na sanaci bytu, který byl místem trestného činu a ve kterém dál museli bydlet, a také na rehabilitační pobyty či nákup ortopedických pomůcek.

Za dobu spolupráce s BKB, tedy od roku 1999 – 2017, nadační fond dosud poskytl pomoc obětem a pozůstalým v celkové částce 1.704.993 Kč. Svou solidaritu Mgr. Venclík opakovaně vyjádřil nejenom darovanými soukromými prostředky, ale také osobní účastí a podporou vyjádřenou obětem nezřídka i osobně. Činí tak neokázale, bez PR aktivit, fond plní výhradně ze soukromých prostředků a je vždy připraven pomoci a rychle reagovat.

Mgr. Venclík o pomoci obětem: „Pokud v této době, která je typická zvýšenou kriminalitou, nízkým právním vědomím národa, mizivou vymahatelností zákona a hlavně – slabým postavením obětí trestných činů, může někdo někomu pomoci v opravdu těžké životní situaci a neudělá to, i když má tu možnost, žije do jisté míry zbytečně.“ Osobně vnímám angažovanost Mgr. Vlastimila Venclíka nejen jako uctění památky násilné smrti mladého člověka, ale jako poselství naděje, že se nám spolu s ním lidství nevzdálilo, naopak…


autor textu : Mgr. Petra Vitoušová prezidentka Bílého kruhu bezpečí

zdroj: https://www.bkb.cz/aktuality/n541-vlastimil-venclik-ziskal-cenu-d/

Můžete zanechat svůj komentář: