Bohuslav Sobotka: Vláda přijala strategii hospodaření státu do roku 2020, chceme udržet přebytkové veřejné rozpočty a dál snižovat státní dluh

Bohuslav Sobotka: Vláda přijala strategii hospodaření státu do roku 2020, chceme udržet přebytkové veřejné rozpočty a dál snižovat státní dluh

Vláda dnes v souladu s novým zákonem o rozpočtové odpovědnosti schválila rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí ČR na léta 2018–2020. Vláda, kterou vedu, má v hospodaření státu pro příští roky dva hlavní cíle: udržet nadále přebytkové veřejné rozpočty a zároveň pokračovat v postupném snižování státního dluhu.

Dnes přijatá strategie počítá s tím, že výdaje státu v letech 2018–2020 porostou z 1 394 miliard korun v roce 2018 na 1 455 miliard v roce 2020. Ale zároveň, a to považuji za klíčové, predikujeme v celém horizontu přebytkový rozpočet vládního sektoru. Konkrétně 0,4 procenta HDP v roce příštím, 0,3 procenta v roce 2019 a až o 0,5 procenta HDP v roce 2020.

Rozpočtové rámce přitom zohledňují plánovaná navýšení klíčových kapitol, například školství, kde chceme podpořit reformu regionálního školství, či zdravotnictví, kde počítáme např. s nárůstem výdajů na státní pojištěnce, což jsou peníze, které je pak možné využít na zlepšení příjmů lékařů a zdravotníků.

Náš rámcový plán, který je pro další roky závazný, je důkazem, že naše vláda přistupuje k veřejným financím zodpovědně, že klade kromě rozvoje veřejných služeb pro občany a veřejného sektoru důraz i na snižování státního dluhu.

Tento cíl vláda úspěšně splnila – mezi roky 2015 a 2015 státní dluh poklesl o 81,4 miliardy korun, tj. 37,2 procenta HDP, dnes jsme rozhodli, že na další snížení dluhu využijeme i 60,1 miliardy z loňského přebytku.

Mým cílem je, aby vláda současně se zajištěním dobrého fungování státu a dostatečnými veřejnými investicemi pokračovala v rozpočtové odpovědnosti a státní dluh dál snižovala. Přijatá strategie počítá s tím, že v roce 2020 dosáhneme snížení až na 32,7 procenta HDP.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

zdroj: https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/bohuslav-sobotka-vlada-prijala-strategii-hospodareni-statu-do-roku-2020-chceme-udrzet-prebytkove-verejne-rozpocty-a-dal-snizovat-statni-dluh/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.