MPSV vyhlašuje nový ročník soutěže „Obec přátelská rodině 2017“ a nově I. ročník soutěže „Obec přátelská seniorům 2017“

MPSV vyhlašuje nový ročník soutěže „Obec přátelská rodině 2017“ a nově I. ročník soutěže „Obec přátelská seniorům 2017“

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlašuje nový ročník soutěže „Obec přátelská rodině 2017“ a nově také I. ročník soutěže „Obec přátelská seniorům 2017“. Cílem soutěží je více zapojit obce do podpory prorodinných a nově i seniorských aktivit a zlepšovat tak podmínky pro jejich život v regionech. Přihlášky do soutěží bude možné zasílat do 18. 5. 2017.

„Cílem soutěží je ocenit ty obce, jejichž zástupci přesvědčivě představí konkrétní prorodinná a proseniorská opatření, která reagují na aktuální potřeby rodin a seniorů ve svých obcích,“ řekla náměstkyně ministryně pro řízení sekce sociální a rodinné politiky Zuzana Jentschke Stőcklová.

K soutěži „Obec přátelská rodině„, která vznikla před devíti lety jako nástroj sloužící k motivaci obcí k rozvoji prorodinných aktivit, letos nově přibude také soutěž „Obec přátelská seniorům 2017“, která se zaměřuje na podporu seniorů a jejich aktivit v jednotlivých regionech. Soutěž vyhlašuje MPSV spolu se Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny PČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí pro rodinu a Svazem měst a obcí ČR. Soutěž „Obec přátelská seniorům 2017″ je vyhlašována poprvé a to ve spolupráci s Radou vlády pro seniory a stárnutí populace.

V soutěžích mohou uspět i ty obce, které ještě v rodinné a proseniorské politice nejsou aktivní, mají však snahu a odhodlání podporu rodin nebo seniorů nastartovat či rozvinout tak, aby realizovaná opatření skutečně reagovala na potřeby místních rodin nebo seniorů. Obce, které již rozvíjejí rodinou politiku nebo politiku na podporu seniorů, mohou získat bonusové body za přiložený Plán rozvoje nebo Koncepci příslušné politiky. Oproti předchozímu ročníku soutěže Obec přátelská rodině došlo ke zjednodušení a zkrácení dotační žádosti (přihlášky). Větší přehlednost a použití jasných otevřených/uzavřených otázky v přihlášce zajisté přivítají i zájemci o účast v soutěži Obec přátelská seniorům 2017.

Mezi vítěze každé ze soutěží bude rozděleno 6 milionů korun, které využijí ve prospěch rodin a seniorů ve svém regionu. Soutěže se i v letošním roce mohou zúčastnit a získat tak titul „Obec přátelská rodině 2017″ a „Obec přátelská seniorům 2017″ všechna města, obce, statutární města a městské části nebo obvody statutárních měst z celé ČR. Své síly poměří v pěti velikostních kategoriích podle počtu obyvatel.

zdroj: https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/mpsv-vyhlasuje-novy-rocnik-souteze-obec-pratelska-rodine-2017-a-nove-i-rocnik-souteze-obec-pratelska-seniorum-2017/

Můžete zanechat svůj komentář: