Jan Chvojka: Posilujeme ochranu zdravotně postižených

Jan Chvojka: Posilujeme ochranu zdravotně postižených

Od prvního ledna příštího roku bude pod agendu Veřejného ochránce práv patřit také ochrana práv osob se zdravotním postižením. Rozhodla o tom dnes ve zrychleném čtení Poslanecká Sněmovna.

„Toto rozšíření pravomocí ombudsmana vítám. Veřejný ochránce práv dostane pravomoc zkoumat situaci osob se zdravotním postižením v České republice a sledovat naplňování jejich práv. Všechny tyto činnosti již dnes ochránce dělá v jiných oblastech své činnosti a má s nimi bohaté zkušenosti,“ říká poslanec a ministr Jan Chvojka, který tento návrh sněmovně předkládal.

Tímto rozhodnutím ČR naplňuje Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, z níž plyne povinnost pověřit dohledem nějakou stávající instituci. Nejlepším způsobem, jak tento smluvní závazek naplnit bylo pověřit touto činností nezávislý a dostatečně odborný orgán. Zvolené řešení je rovněž nejvýhodnější z hlediska finančních nákladů, neboť jiný podobný úřad v České republice nyní neexistuje a musel by být nově zřizován.

„Specifickým doplňkem činnosti ochránce bude poradní sbor osob se zdravotním postižením, který bude zajišťovat participaci osob se zdravotním postižením na sledování naplňování jejich práv,“ upozorňuje Jan Chvojka.

Česká republika Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením ratifikovala již v roce 2009 a závazek zřídit orgán na nezávislé monitorování jejího naplňování nebyl dosud stále splněn.

zdroj: https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/jan-chvojka-posilujeme-ochranu-zdravotne-postizenych/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.