Kampaň „To je rovnost!“ představila téma rovnosti žen a mužů na festivalu Academia Film Olomouc

Kampaň „To je rovnost!“ představila téma rovnosti žen a mužů na festivalu Academia Film Olomouc

Ve čtvrtek 27. dubna mohli návštěvníci a návštěvnice dokumentárního festivalu Academia Film Olomouc navštívit i přednášku Co je rovnost? pořádanou Odborem rovnosti žen a mužů. Petr Bittner a Lucia Zachariášová diskutovali o otázkách rovnosti žen a mužů a představili kampaň To je rovnost!.

Čtvrteční dopoledne dokumentárního festivalu Academia Film Olomouc se v genderové sekci neslo ve znamení prezentace, přednášky a diskuse se zástupkyní a zástupcem Úřadu vlády. V nezvyklém prostředí nádherné barokní kaple Božího Těla nejprve Lucia Zachariášová seznámila publikum s legislativním a institucionálním ukotvením rovnosti žen a mužů a s fungováním Odboru a Vlády.

Petr Bittner pak představil kampaň To je rovnost! zaměřenou na domácí násilí a slaďování práce soukromí. Po promítání televizních spotů následovala poměrně živá diskuse. Publikum se nejvíc zajímalo o to, jak jsme jako Česká republika v otázce rovnosti žen a mužů pokročili nebo kolik se této agendě věnuje mužů.

Olomoucká prezentace byla dalším z dílů kontaktní kampaně, která si klade za cíl diskutovat otázku „Co je rovnost žen a mužů?“ s lidmi všech věkových kategorií ve větších i menších městech.

zdroj: http://www.tojerovnost.cz/cs/10-aktuality/143-kampan-to-je-rovnost-predstavila-tema-rovnosti-zen-a-muzu-na-festivalu-academia-film-olomouc

Můžete zanechat svůj komentář: