Pakty zaměstnanosti chtějí pomoci zaměstnavatelům i lidem, kteří práci hledají

Pakty zaměstnanosti chtějí pomoci zaměstnavatelům i lidem, kteří práci hledají

Česká republika má nejnižší míru nezaměstnanosti z celé Evropské unie. Setrvale klesá i dlouhodobá nezaměstnanost, práci nyní snáze nacházejí i ti, kteří ji dříve sehnat nemohli. Mezi jednotlivými regiony jsou samozřejmě rozdíly, některé kraje hlásí vyšší nezaměstnanost než jiné. Teritoriální pakty zaměstnanosti mají pomoci situaci na regionálních trzích práce zlepšit.

Setkání zástupců všech paktů se konalo ve čtvrtek v Liberci, zúčastnila se ho i ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

„Pakty zaměstnanosti vytvářejí podmínky pro to, aby se zlepšovala situace na trhu práce v jednotlivých regionech. Jde tedy o to, aby zaměstnavatelé neměli problém s hledáním zaměstnanců a aby všichni ti, co chtějí pracovat, měli tu možnost,“ uvedla ministryně Marksová.

Pakt zaměstnanosti je strategické partnerství, které uzavírá kraj, firmy, školy, zástupci zaměstnavatelů, Úřadu práce ČR, odborů a dalších institucí. Složení je v každém regionu jiné. Zaměřují se zejména na skupiny ohrožené na trhu práce, jako jsou mladí do 25 let, lidé starší 50 let, osoby se zdravotním postižením a lidé s nízkou kvalifikací.

Pro MPSV jsou teritoriální pakty zaměstnanosti především komunikační platformou, jejímž cílem je ovlivnit vývoj regionálních trhů práce a vzájemně sdílet informace a zkušenosti. Rovněž jsou pro ministerstvo partnery zejména v rámci projektu Kompas, a to v roli observatoří trhu práce a zdroje informací o očekávaném vývoji regionálních trhů práce.

Činnosti zajišťované prostřednictvím paktů zaměstnanosti jsou aktuálně podporovány z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a v rámci projektu Kompas, který má za cíl zjistit potřeby a očekávání relevantních aktérů trhu práce a zmapovat probíhající a nastupující trendy, které souvisí zejména se 4. průmyslovou revolucí. MPSV si uvědomuje, že ta s sebou přináší určité hrozby, ale též řadu pozitiv a výzev, na které je třeba rychle reagovat. Resort proto zpracoval studii Iniciativa Práce 4.0 a Akční plán Práce 4.0, který navrhuje opatření spojená s očekávanými dopady digitalizace na oblast zaměstnanosti, trhu práce a na vybrané sociální aspekty.

zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30420/MPSV_Pakty_zamestnanosti_chteji_pomoci_zamestnavatelum_i_lidem_co_praci_hledaji.pdf

Můžete zanechat svůj komentář: