Připomínáme si Mezinárodní den rodiny

Připomínáme si Mezinárodní den rodiny

V roce 1994 ustanovilo Valné shromáždění OSN patnáctý květen jako Mezinárodní den rodiny. K letošnímu 23. výročí připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí krátký přehled hlavních novinek, které se v oblasti podpory rodin v ČR udály.

Cílem MPSV je vytvářet rodinám v České republice takové prostředí, ve kterém si její členové mohou svobodně zvolit formy rodinného života, starat se o své příbuzné a vhodně sladit rodinný život a práci. Rodiny s dětmi je potřeba chránit před propadem životní úrovně a chudobou, a tím posilovat stabilitu rodin a soudržnost celé společnosti.

„Chtěla bych v první řadě vyzdvihnout nezastupitelný význam rodiny. Nesmíme zapomínat ani na to, že investice do dětí je investicí do budoucnosti celé země,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Od příštího roku budou tatínkové nově moci využít možnosti pomáhat v šestinedělí s péčí o novorozence. Takzvanou otcovskou poporodní péči schválil Parlament a podepsal prezident.

Lépe sladit práci a starost o rodinu pomáhají dětské skupiny. MPSV eviduje již 300 dětských skupin, které vytvořily místa pro 3 900 předškolních dětí. Ve všech krajích se zájemci o založení a provoz dětské skupiny mohou obracet na metodičky, které jim pomohou v případě nejasností, organizují speciální semináře a vzdělávací akce. Více informací lze najít na stránkách www.dsmpsv.cz.

Rozšíření nabídky v oblasti péče o předškolní děti nabízí pilotní projekt, který bude ověřovat novou službu péče o nejmladší děti, tzv. mikrojesle. MPSV se podařilo navýšit prostředky z OP Zaměstnanost, takže celkem bylo podpořeno 72 projektů. Nejvíce mikrojeslí vznikne ve Zlínském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Více informací najdete na stránkách http://mikrojesle.mpsv.cz/.

Nejchudším rodinám pomáhá ministerstvo již třetím rokem s placením obědů pro děti ve školních jídelnách. Do projektu se mohou letos zapojit všechny kraje, je pro ně připraveno celkem 35 milionů korun.

Propagovat prorodinná opatření i seniorské aktivity a zlepšovat tak podmínky v regionech pomáhá soutěž Obec přátelská rodině a nově i soutěž Obec přátelská seniorům. Cílem je zapojit do těchto aktivit co nejvíce obcí a měst po celé ČR.

K vytváření vhodného prostředí je potřeba znát podrobně situaci, požadavky rodin a je nutný koncepční plán, jakými cestami by se měla podpora rodin ubírat. Proto vznikla ve spolupráci s Odbornou komisí pro rodinnou politiku Koncepce rodinné politiky, která obsahuje řadu opatření na podporu rodin. Zároveň paralelně byla ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí zpracována Zpráva o rodině, která bude spolu s Koncepcí rodinné politiky předložena vládě. Je souhrnem poznatků odborníků zabývajících se z různých úhlů pohledu problematikou související s rodinnou politikou. Zaměřuje se na aktuální situaci a popis současného stavu, ovšem v návaznosti na vývoj v minulých letech. Využití tohoto postupu umožnilo jednak zdůraznit nejnovější vývojové trendy, jednak je tím alespoň částečně vyplněna mezera od vydání poslední Národní zprávy o rodině, která byla českou vládou přijata v roce 2004, tedy před více než 10 lety.

zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30536/TZ_den_rodin.pdf

Můžete zanechat svůj komentář: