V Opavě byla předána další osvědčení „Bezpečný podnik“

V Opavě byla předána další osvědčení „Bezpečný podnik“

Dalším dvanácti společnostem bylo v Opavě předáno osvědčení „Bezpečný podnik“. Mezi oceněnými společnostmi byla nejen společnost MONTIX, a.s., která se do programu „Bezpečný podnik“ zapojila poprvé, ale i například společnosti Synthomer a.s. a Nestlé Česko s.r.o., závod SFINX Holešov, které toto osvědčení obhájily již posedmé.

Zástupcům celkem 12 společností předali osvědčení „Bezpečný podnik“ náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek MPSV Jiří Vaňásek a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn. Toto ocenění nejen prokazuje, že společnosti mají zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky kterému docílily vyšší úrovně kultury a bezpečnosti práce, ale prokazuje především funkčnost tohoto systému i ve skutečnosti na svých pracovištích. Splnění všech požadavků programu prakticky naplňuje zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak hlediskům ekonomickým, tak i bezpečnosti práce, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí.

V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 82 společností, které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K datu 16. 5. 2017 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující společnosti:

• BLOCK a.s.
• BorsodChem MCHZ, s.r.o.
• KOPOS KOLÍN a.s.
• Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
• Lovochemie, a.s.
• MONTIX, a.s.
• Nestlé Česko s.r.o., závod SFINX Holešov
• Pražská energetika, a.s.
• PREdistribuce, a.s.
• Siemens, s.r.o., o. z. Elektromotory Mohelnice
• Synthomer a.s.
• ŠKODA MACHINE TOOL a.s.

Odpovědný postoj těchto společností je pro naši budoucnost příslibem potřebných a prospěšných změn k prevenci rizik a k ochraně zaměstnanců. Neustálé zlepšování, které je jedním z požadavků programu, pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto bude MPSV i SÚIP program „Bezpečný podnik“ podporovat i nadále.

zdroj: https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/v-opave-byla-predana-dalsi-osvedceni-bezpecny-podnik/

Můžete zanechat svůj komentář: