Česká republika převzala předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy

Česká republika převzala předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy

Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí, ve dnech 18. – 19. května 2017 v Nikósii převzal předsednictví ve Výboru ministrů, které je hlavním rozhodovacím orgánem Rady Evropy. Česká republika bude předsedat Výboru ministrů RE od 19. května do 15. listopadu 2017.

Ministr zahraničních věcí představil na zasedání Výboru ministrů priority českého předsednictví. Ty zahrnují ochranu lidských práv osob patřících ke zranitelným, či znevýhodněným skupinám, rovnost mužů a žen, posílení právního státu, podporu vzdělávání v oblasti lidských práv a jazykových dovedností, podporu demokracie na místní a regionální úrovni, podporu reforem ve veřejné správě a spolupráci s dalšími mezinárodními organizacemi. Šéf české diplomacie představí předsednické priority také před členy Byra a Stálého výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy, které se uskuteční 30. 5. 2017 v Praze.

Akcí českého předsednictví se také bude aktivně účastnit Stálá delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PS RE).

Rada Evropy (RE) byla založena 5. května 1949 a skládá se z Výboru ministrů s exekutivní pravomocí a Parlamentního shromáždění s funkcí poradní. Hlavní cíl činnosti Rady Evropy je zajištění fungování právního státu, hledání východisek k aktuálním společenským problémům, ochrana pluralitní demokracie, lidských práv, podpora uvědomování a zhodnocování evropské kulturní identity a pomoc zemím střední a východní Evropy v zavádění demokratických politických reforem.

Parlamentní shromáždění RE (PS RE) tvoří poslanci ze 47 členských zemí, kteří jsou voleni nebo určováni svými národními parlamenty. Počet míst přidělený dané zemi vychází z počtu obyvatel a členové delegace by měli zastupovat vládní i opoziční strany.

Česká republika předsedala ve Výboru ministrů Rady Evropy v roce 1995.

Dana Váhalová, vedoucí Stále delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

zdroj: https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/ceska-republika-prevzala-predsednictvi-ve-vyboru-ministru-rady-evropy/

Můžete zanechat svůj komentář: