Jan Chvojka: Dobrá šance pro lidi s hendikepem

Vládě se v pondělí podařilo úspěšně uzavřít další kapitolu svého sociálního programu. Schválením věcného záměru zákona o sociálním podnikání dává konkrétní půdorys pravidlům „neziskového“ podnikání. V sociálních firmách díky tomu v budoucnu najdou pomoc desítky tisíc lidí, kteří chtějí pracovat, ale z různých důvodů nedokážou unést obvyklou zátěž pracovního trhu.

Sociální podnikání není žádnou novinkou. Potkáme se s ním ve vyspělých státech Evropy, ale v určitých případech už i u nás. Zatímco v Evropské unii pracuje v sociálních firmách průměrně 6,5 procenta zaměstnanců, v progresivní Francii je to dokonce 12 procent. V České republice je sice tento druh podnikání v plenkách, přesto ale znaky sociálního podniku vykazuje víc než 200 firem a spolků. A díky zákonu o sociálním podnikání budou moci další takové podniky získávat podporu a dále růst.

Naším cílem nebylo vytvářet novou právní formu, ale stanovit jasné podmínky pro získání statusu sociálního podniku, se kterým budou spojeny konkrétní benefity. Ty sice nadefinují až paragrafy zákona, nicméně za svůj úřad dávám jednoznačnou preferenci vstřícné dotační politice, konkurenčním výhodám při podávání nabídek ve veřejných zakázkách či snadnějšímu dokladování přístupu k úvěrům. Dokážu si ale představit i částečné osvobození od daně z příjmů.

Sociální podnik by měl na oplátku více než polovinu zisku využít k naplňování prospěšného cíle či ke svému dalšímu rozvoji. Při své činnosti bude zavázán k ohleduplnosti vůči životnímu prostředí a k zapojování místní pracovní síly i zdrojů. Měl by zaměstnávat nejméně 30 procent znevýhodněných pracovníků. Právo zakládat sociální podniky by měly mít i obce.

Smyslem sociálního podnikání je vytvořit pracovní místa, a pomoci tak najít práci lidem, kteří na trhu práce nacházejí uplatnění jen velmi těžce. Mohou to být nejen zdravotně postižení či lidé před penzí, ale i lidé pečující o nemohoucí členy domácnosti nebo lidé s nízkou kvalifikací.

Hlavním motorem sociálních podniků je tedy snaha pomoci znevýhodněným lidem. Současně se ale díky nim sníží zátěž sociálního systému. Různé studie dokazují, že podpora sociálního podnikání je pro stát ve výsledku výhodnější než vyplácení sociálních dávek.

Podpora sociálního podnikání pomůže vytvořit lepší podmínky pro lidi s hendikepem, kteří by pracovat chtěli, ale práci nemohou najít. Jsem přesvědčen, že je lepší dát lidem férovou šanci více se zapojit či se dokonce vrátit do společenského života prostřednictvím pravidelného zaměstnání než je natrvalo zamknout do systému sociálních dávek.

Jan Chvojka, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

zdroj: https://www.cssd.cz/media/cssd-v-mediich/jan-chvojka-dobra-sance-pro-lidi-s-hendikepem/

Můžete zanechat svůj komentář: