MPSV vydalo Statistickou ročenku trhu práce v ČR v roce 2016

MPSV vydalo Statistickou ročenku trhu práce v ČR v roce 2016

Statistická ročenka trhu práce je určena pro odborníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2016. Zahrnuje základní statistické ukazatele a informace z oblasti vývoje evidované nezaměstnanosti, volných pracovních míst, aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a základní struktury nabídky a poptávky na trhu práce.

Publikace je rozdělena do tří částí:

 Časové řady trhu práce v letech 1991 – 2016

 Situace na trhu práce – závěr roku 2016

 Regionální statistika trhu práce v ČR v roce 2016

Ze statistické ročenky se veřejnost mimo jiné dozví, že:

 Průměrný podíl nezaměstnaných osob v roce 2016 dosáhl 5,6 % a v porovnání s předchozím rokem se snížil,

 průměrný počet uchazečů o zaměstnání činil v loňském roce 406,0 tis. a byl o 72,9 tis. nižší než v roce 2015,

 průměrný počet volných míst v roce 2016 byl zaznamenán ve výši 127,9 tis. a meziročně tak vzrostl o 37,6 tis.,

 průměrný počet uchazečů o zaměstnání pobírajících podporu v nezaměstnanosti se snížil z 101,8 tis. v roce 2015 na 97,9 tis. v roce 2016, jejich podíl na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání ovšem vzrostl z 21,3 % na 24,1 %,

 průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti vzrostla z 6 171 Kč v roce 2015 na 6 376 Kč v roce 2016,

 v roce 2016 bylo v rámci APZ nově vytvořeno celkem 49 183 pracovních míst.

Statistická ročenka trhu práce v ČR v roce 2016 má 256 stran. Ve formátu A4 vyšla v nákladu 260 kusů. Publikaci si lze zdarma stáhnout z webu MPSV anebo je na vyžádání k dispozici v tištěné verzi na MPSV.

zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30592/TZ-MPSV_vydalo_Statistickou_rocenku_trhu_prace_v_CR_v_roce_2016.pdf

Můžete zanechat svůj komentář: