Čínský ministr pro sociální zabezpečení jednal na MPSV. S ministryní Michaelou Marksovou podepsal memorandum

Čínský ministr pro sociální zabezpečení jednal na MPSV. S ministryní Michaelou Marksovou podepsal memorandum

Ministryně práce Michaela Marksová a čínský ministr pro lidské zdroje a sociální zabezpečení Yin Weimin podepsali „Memorandum o porozumění“. Čínská delegace jednala na MPSV o spolupráci v oblasti práce a sociálních věcí, hovořilo se i o politice zaměstnanosti, sociálním pojištění a sociálních dávkách.

„V dnešním globalizovaném světě je výměna zkušeností a názorů velice důležitá. V oblasti práce a sociálních věcí to platí dvojnásob. Proto vítám, že jsme s panem ministrem podepsali memorandum, které bude novým základem pro naši další spolupráci,“ uvedla ministryně Marksová.

Kromě samotné bilaterální výměny mezi ministerstvy je další platformou pro výměnu zkušeností v oblasti sociálního zabezpečení i práce současný projekt mezi EU a Čínou tzv. „Reforma sociální ochrany“. Číňané mají zájem o zkušenosti ČR v oblasti sociálních dávkových systémů, nověji také na poli zaměstnanosti. Během projektu Prahu navštívily tři delegace z Číny a experti MPSV se také účastní dalších aktivit.

Významnou součástí spolupráce jsou i jednání o smlouvě o sociálním zabezpečení. Smlouva bude důležitým impulsem pro prohloubení ekonomické spolupráce mezi ČR a Čínou. Čínská delegace rovněž navštívila ústředí České správy sociálního zabezpečení a prohlédla si tamější historickou strojovou evidenci a klientské centrum.

zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30618/TZ_-Cinsky_ministr_pro_socialni_zabezpeceni_jednal_na_MPSV._S_ministryni_Marksovou_podepsal_memorandum.pdf

Můžete zanechat svůj komentář: