ČSSD představila vizi bezpečného Česka

ČSSD představila vizi bezpečného Česka

Sociální demokraté dnes pokračovali v sérii diskuzí s občany v rámci projektu Česko20+. V Plzni představila ČSSD vizi bezpečnější republiky. V roli panelistů diskutovali ministr vnitra Milan Chovanec, poslanec a předseda výboru pro bezpečnost Roman Váňa, hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, plzeňský primátor Martin Zrzavecký a profesor Dušan Drbohlav.

Hlavní kroky a opatření v oblasti bezpečnosti by podle vize ČSSD měly směřovat do obrany proti mezinárodnímu terorismu, efektivního fungování bezpečnostních sborů, vytvoření lepších podmínek pro policisty a hasiče a přípravy auditu národní bezpečnosti a z něj vyplývajících opatření.

České republice se teroristické útoky zatím vyhýbají. Nemůžeme ale očekávat, že se v budoucnu teroristé nepokusí zaútočit i na naši zemi. Cílem teroristických útoků jsou nejčastěji tzv. měkké cíle. Vláda proto schválila, s cílem tyto útoky eliminovat, Koncepci ochrany měkkých cílů pro roky 2017–2020.

„Česká republika je jedním z prvních států v Evropě, který řeší ochranu měkkých cílů koncepčně prostřednictvím vládního dokumentu. Cílem je vytvořit fungující národní systém ochrany měkkých cílů, díky kterému bude možné pružně, komplexně a rychle reagovat na hrozby útoků. Pilíři Koncepce jsou vzdělávání bezpečnostních složek a informovanost veřejnosti,“ říká ministr vnitra Milan Chovanec.

Zásadním předpokladem bezpečnosti je efektivní fungování bezpečnostních složek. Kromě podpory boje proti sofistikovaným druhům kriminality podporuje sociální demokracie i navýšení počtu policistů, kteří budou řešit běžnou pouliční kriminalitu. Ta se běžného občana dotýká nejčastěji. Nezbytně nutné je zlepšit komunikaci Policie ČR s veřejností. Nestačí, aby za policii mluvili tiskoví mluvčí a nejvýše postavení policisté. Fundovaně informovat občany by měli umět i řadoví policisté, kteří se s občany setkávají nejčastěji. Uvědomujeme si také, že trvalým problémem je nárůst počtu administrativních úkonů, které se po policistech vyžadují. Dramatický řez v požadavcích na administrativu není možné udělat bez novelizace trestního řádu, několik zbytečných administrativních úkonů ale vychází přímo z vnitřních mechanismů policie.

Dalším důležitým pilířem zajištění bezpečnosti ČR je vytvoření lepších podmínek pro policisty a hasiče. Zde připravilo ministerstvo vnitra novelu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Novela například obsahuje zavedení náborového příspěvku v rozsahu 30–150 tisíc korun, odstranění nesmyslného pravidla odpracování 150 hodin bez nároku na služební plat, příplatek za službu ve svátek a další opatření umožňující kariérní růst policistů. Další prioritou je odměňování příslušníků bezpečnostních sborů. ČSSD prosazuje navýšení rozpočtové kapitoly a finančních prostředků na platy policistů a hasičů, aby mohli nadřízení využívat stávající, již současným zákonem dané instrumenty k zaslouženému odměňování.

V současné době se realizuje Akční plán už dokončeného Auditu národní bezpečnosti. Akční plán obsahuje více než 120 úkolů podléhajících utajení. Mezi již splněné úkoly patří vypracování již zmíněné Koncepce ochrany měkkých cílů. Kromě úkolů vyplývajících z již schválených strategických dokumentů obsahuje audit i 25 nových úkolů, z nichž naprostá většina vychází z moderního pojetí propojených hrozeb do tzv. hybridní kampaně a potřebu státu detekovat propojenost jednotlivých útoků.

Cílem projektu Česko 20+ je zformulovat dlouhodobou vizi fungování České republiky v klíčových oblastech života v příštích 20 letech a prohloubit společenský dialog sociální demokracie s občany. O budoucím fungování České republiky bude sociální demokracie diskutovat jak přímo s občany, tak skrze sociální sítě a on-line prostředí (www.20plus.cz). Vedle veřejných debat s občany, které proběhnou v Praze, Olomouci, Ostravě, Brně, Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a Plzni bude on-line komunikace a sběr podnětů od občanů na sociálních sítích hlavním nástrojem zapojení veřejnosti do diskuse.

zdroj: https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/cssd-predstavila-vizi-bezpecneho-ceska/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.